Ryhmäkuva pelikaverit-toiminnan jäsenistä.

Arkiv

Spelkompisar – stödpersoner i digivärlden

06. november 2019

Har du hört att en ungdom ibland har känt som om det vore skönt att spela något och dessutom ha någon att prata med, men det finns ingen? Har ungdomen ibland känt att man inte orkar lyssna på andra spelarnas ropande och skällande i spelet? Saknar ungdomarnas spelteam just en spelare för att de skulle kunna spela som lag? Eller skulle ungdomen vilja att någon förstår och lyssnar?

Spelkompisar är pålitliga utbildade frivilliga stödpersoner inom spelens värld som finns till för unga. De erbjuder spel- och pratsällskap och skapar samtidigt positiv spelkultur. Spelkompisar fungerar genom nätet och är därför tillgängliga utan geografiska begränsningar.

De kan fungera som snabbt spelsällskap eller permanenta stödpersoner. Dessa vardagens hjältar är normala myndiga män och kvinnor som vill erbjuda spel- och pratsällskap till ungdomar. Frivilliga arbetar med hela hjärtat och har varit starkt med om att utveckla och skapa ny slags modell för frivilligarbete. Du hittar Spelkompisarna på Discord-kanalen eller genom Spelkompisarnas webbplats, där du även själv kan anmäla dig till Spelkompisarnas frivilligutbildning.

Ungdomsarbetets värden har utgjort grunden för spelkompisverksamheten. Spelkompisarnas utvecklare arbetar med ungdomsarbete, och det är viktigt för dem att verksamheten följer ungdomsarbetets värden. Jag fungerar som ungdomsledare vid Esbo stads ungdomstjänster, Toni Majola som specialungdomsledare vid Leppävaaran seurakunta och Jouni Silventoinen som ungdomsledare i Lojo stads ungdomsarbete. Alla har vi en lång erfarenhet av ungdomsarbete och digitala spel, som vi redan i åratal har använt som en del av vårt arbete.

När man erbjuder spelsällskap till ungdomar är det viktigt att verksamheten är trygg, att åldersgränserna iakttas och att man håller speltider och välmående i minnet. Därför utbildas alla frivilliga Spelkompisar genom nätutbildning, de ska lämna ut ett brottsregisterutdrag och man har privata samtal med dem om varför de vill vara frivilliga och om de är beredda att förbinda sig till verksamheten. Efter utbildningen kan de vara med i Spelkompisarnas frivilligverksamhet, erbjuda spelsällskap till ungdomar genom Spelkompisarna och fungera som privat stödperson.

Spelkompisarna uppstod i Verkes Somecamp-evenemang i Virdois 2018. I evenemanget hade man en liten tävling där uppgiften var att i små grupper hitta på en ny digital ungdomsarbetsverksamhet och sälja den till juryn som utvärderade hur fungerande förslagen var. Vi vann tävlingen med idén om Spelkompisarna och har utvecklat verksamheten sedan dess. Nu är vi en separat registrerad förening. Det har varit särskilt viktigt och värdefullt att alla våra bakgrundsorganisationer för sin egen del har stött Spelkompisarnas verksamhet.

Under vägen har Verke även varit med om mentorskap och följt med hur idén har utvecklat till konkret verksamhet. Vi upplevde en sådan här liten tävling som ett utmärkt sätt att vara lite galna och bland yrkesmänniskor inspireras av idéer som många gånger kan leda till något gott. Vi upplever att det borde finnas fler sådana möten under fria former mellan personer som gör ungdomsarbete . Där får vi tillsammans tänka på och diskutera ungdomsarbetets läge, kvalitet och nya riktningar. Detta är viktigt utvecklingen av ungdomsarbete, för informationsdelningen och för att man ska hitta samarbetspartner.

Verksamhet där de spelande ungdomarna finns

”Tack för att ni spelade med mig och visade mitt spel i streamen”, sade en pojke som heter Nico på Grail Quest-evenemangets avslutningsdag i Kuppis bollhall, där Spelkompisarna var som inbjudna gäster för att erbjuda spelsällskap till LAN-folk. Jag minns också hur två pojkar efter Assembly-evenemangets slut kom till vår punkt, och de hade köpt colaburkar för spelkompisarna som tack för spelsällskapet. Viktiga kontakter har även hittats länge borta genom nätet och vi har erbjudit vänskap till exempel till en pojke som bor i skogen i Savolax och andra som på grund av sin bostadsort inte har kompisar.

För ett par veckor sedan hade vi en fin stund när denna pojke meddelade att han hade talat med familjen och fått tillstånd att komma till något LAN-evenemang och möta våra frivilliga. Dessa är berättelser om de många tack som våra frivilliga får från ungdomar efter att ha spelat tillsammans med dem. Därför upplever vi det som viktigt att vara på platsen där de spelande ungdomarna finns, alltså på nätet och i nätspelevenemang.

Nätspelevenemang har blivit till en central del av vår marknadsföring av vår verksamhet och ett sätt att hitta ungdomar. Vi har varit med i spelevenemanget Assembly och Grail Quest och förhandlar som bäst om framtida stora spelevenemang. Spelkompisarna har upplevts i evenemangen som en viktig del av evenemangets gång och vi har fått bra respons om vår synlighet i evenemangen. Med i evenemangen har varit en grupp av tio personer som består av frivilliga och anställda från Spelkompisarna. Spelkompisarna har en egen punkt i evenemangen, där vi syns tydligt för spelarna och erbjuder spelsällskap direkt från punkten. Vi deltar som Spelkompisarna även i evenemangets turneringar och streamar våra spel där vi lyfter fram en modell för positiv spelkultur.

Gemenskap är det ord jag skulle använda till att beskriva Spelkompisarna. Frivilliga och över hundra personer som söker spelsällskap på Discord-kanaler har bildat en egen gemenskap, där man dagligen diskuterar förutom om spel även om hur man har det och livet i allmänhet. Gemenskapen stöder varandra och arrangerar gemensamma grejer, såsom Spelkompisarnas egen ungdomars CS:GO-lag, som består at ungdomar på kanalen och där medarbetare i Spelkompisarna fungerar som tränare.

Även frivilliga har sitt eget Counter Strike-lag, som tävlar i Kanaliiga, en spelliga mellan företag, där olika företag på olika håll i Finland tävlar mot varandra i digitala spel. Frivilliggruppen har under vägen vuxit till en tät grupp som njuter inte bara av frivilligarbetet utan även varandras sällskap. Den täta gemenskapen är mycket viktig för medlemmarnas ork och gemenskapsanda, och Spelkompisarnas verksamhet har syftat på att verksamheten ska vara meningsfull för de frivilliga. LAN-evenemangen har blivit till en viktig plats att möta ungdomar, men även ett sätt att erbjuda de frivilliga trevliga resor där man kan vara tillsammans med andra spelkompisar.

Visa alla blogginlägg

Arkiv