Puhelimen ruutu lähikuvassa, jossa sormi klikkaa Instagramin somekuvaketta.

Arkiv

Reklamvärlden i sociala medier – känner du till hurdant reklaminnehåll som finns på Instagram?

08. maj 2019

Sociala medier har blivit en permanent del av folks vardag. De är ställen där vi tillbringar flera timmar om dagen.

Många öppnar till exempel sina sociala medieappar genast efter att de har vaknat och bläddrar igenom dem det sista de gör före läggdags. Sociala medier bestämmer således rytmen i folks vardag och är för många en viktig del av det dagliga livet. Eftersom människorna tillbringar så stor del av sin dag på mobilen och nätet, är det naturligt att även reklamerna har flyttats från gatubilden, tv:n och tidningarna till sociala medier och internet.

Innehållet i sociala medier är mycket mångsidigt, så även reklamerna som visas där är av många olika slag. I min magisteruppsats har jag undersökt reklamvärlden på sociala medier och attityden hos unga vuxna till reklamerna i sociala medier. I uppsatsen intervjuade jag unga kvinnor i åldrarna 18–23 år om deras konsumtionsvanor och inställning till reklamer och innehåll som förekommer i sociala medier. I intervjuerna berättade de unga vuxna att de får inspiration av innehållen i sociala medier och samtidigt upplever de att deras stil och kläder påverkas av innehållen.

För många företag är sociala medier perfekta ställen för att få synlighet för sina produkter eller tjänster och rikta dem till önskad publik. Förutom att det är enkelt är det även mycket billigare att göra reklam på sociala medier än till exempel tryckt reklam. Därför stöter man på reklam ganska ofta i sociala medier.

I min uppsats fokuserade jag på att undersöka reklamvärlden på speciellt Instagram. På Instagram kan reklamerna grovt delas in i 1) köpt reklam och 2) influencermarknadsföring. För användaren visas köpt reklam i hens flöde eller till exempel i sidobannern på olika webbplatser. Innehållet i köpta reklamer är ofta riktade efter användarens intressen och webbhistorik. Har du någon gång till exempel sökt billiga flyg, därefter öppnat Facebook och sett flygerbjudanden till det aktuella resmålet i sidobannern? Precis! Alla Facebookanvändare har garanterat råkat ut för någonting motsvarande.

Den andra formen av marknadsföring på Instagram, influencermarknadsföring eller innehållsmarknadsföring, är i sin tur så kallad inbäddad reklam. Mer informellt skulle den kunna kallas produktplacering eller -rekommendation. Inom influencermarknadsföring gör användare med flest följare på det sociala mediet, det vill säga influerare, reklam för olika företags produkter och/eller tjänster i sina bilder. Influencermarknadsföring har således uppstått kring populära användare av sociala medier.

Populära stjärnor på sociala medier kan tillsammans med sina följare skapa även djupa band genom att visa sin vardag, och via meddelandefunktionerna har följarna möjlighet att kommunicera med de som är aktiva på sociala medier. Via banden har influerarna som namnet säger inflytande över sina följare och därmed är deras konton på sociala medier perfekta reklamplatser för företag. Du har också kanske hört talas om influerare och influencers under de senaste åren. De har många följare på sina sociala medier och därmed inflytande över ett större antal människor. Många företag samarbetar endast med personer som har tio- eller hundratusentals följare på sina sociala medier. På senare tid har man även börjat prata om mikroinfluerare, som inte behöver ha ett så stort antal följare, utan för företaget är det viktigare att hitta en influerare med en publik som passar det.

I och med att marknadsföringen på sociala medier har blivit vanligare har det på initiativ av konsumentombudsmannen utarbetats egna riktlinjer och anvisningar för marknadsföringen där. I Finland ska influerare på sociala medier tydligt ange reklaminnehåll som reklam. För detta ändamål har Instagram skapat en funktion som de populäraste influerarna kan använda. I sådana fall anges att det är fråga om reklam under användarnamnet ovanför bilden med texten I betalt samarbete med XX. Utöver det ska användaren i början av bildtexten berätta att det är fråga om reklam. Bildtexten kan då börja till exempel med texten Reklam eller I betalt samarbete. Samarbeten kan många gånger understrykas även med hjälp av hashtaggar, eller fyrkantstaggar, varvid du kan se till exempel taggarna #ad #samarbete eller #collaboration i slutet av bildtexten. Enbart en hashtag är dock inte tillräcklig för att ange att det är fråga om reklam. Det är bra att tipsa unga som vill bli aktiva på sociala medier om att ta reda på hur man anger reklamsamarbeten. Du kan läsa mer om ämnet på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Det är enkelt att förstå att influencermarknadsföring blir allt vanligare. Vem lyssnar du hellre på när du köper en ny produkt? En person i din ålder som bor i samma land och känns som ett syskon, eller en Hollywoodstjärna i en tidning? Många unga upplever att influerare står dem nära och att det uppstår en kompisrelation mellan dem, vilket gör att de även lyssnar på deras åsikter och rekommendationer. Unga, i synnerhet generation Z, lyssnar även annars mycket mer på kompisar och bekanta än på personer i överordnad ställning. Enligt en finländsk enkät är den viktigaste idolen för många unga inte längre traditionellt sett en sångare eller idrottare, utan en stjärna på sociala medier, till exempel en youtuber.

Kan du säga när det är fråga om influencermarknadsföring? Kan du berätta för unga hur de kan identifiera innehåll på sociala medier som reklam?

Det är viktigt att lära sig att identifiera reklam på sociala medier och vara medveten om på vilka sätt vi kan påverkas på sociala medier. I en undersökning som genomförts av Centret för konsumentforskning vid Helsingfors universitet hittade man till exempel starka kopplingar mellan användningen av sociala medier och att vegansk mat har blivit vanligare. Man kan således säga att sociala medier redan inverkar på vårt konsumtionsbeteende, och trenderna och fenomenen som syns där förutspår till exempel förändringar i konsumtionsvanorna.

Har du diskuterat frågan tillsammans med ungdomar? Har de unga berättat hur de förhåller sig till reklam på sociala medier? Forskaren Don Tapscott (2010) har skrivit om hur internetgenerationen identifierar reklamer snabbare än äldre åldersgrupper, eftersom de är på ett annat sätt vana vid dem. Reklamer identifieras således på lite olika sätt av olika generationer. På detta inverkar säkert även mediefostran samt vars och ens medieläsfärdighet.

Jag uppmuntrar dig att modigt öppna Instagram, bläddra i de populäraste influerarnas innehåll och studera reklamerna där, så att du lär dig hur de fungerar.

Om du har frågor kan du skicka dem per e-post: veera@verke.org!

Visa alla blogginlägg

Arkiv