Arkiv

Kunskapsmärken – Gotta Catch ’em All!

24. augusti 2017

Tänk dig om det skulle finnas en lärsituation som skräddarsytts just för dig i varje Pokémon som du jagat. Digitala Open Badge-märken, dvs. Kunskapsmärken från mozilla.org är just sådana, dvs. skräddarsydda, spelmässiga lärsituationer som olika slags inlärare löser med olika inlärningsresultat.

Open Badge-märkena sprider sig i världen. Kunskapsmärken är en visuell metod för att ställa upp lärmål, påvisa och identifiera färdigheter och kunskaper samt som bäst ett belönande sätt att föra fram det man lärt sig.  Hundratals formella läroanstalter har börjat använda märkena på sina kurser runtom i världen, men den största potentialen i dem torde vara i att bygga upp, identifiera och erkänna inlärningserfarenheter som sker utanför formell utbildning. Kunskapsmärken kan planeras och beviljas av en organisation eller en person, och märkenas innehåll kan planeras och skräddarsys tillsammans med inläraren så att de motsvarar de lärmål som observerats tillsammans eller skilt för sig. Intjänade märken förvaras behändigt i en digital ”märkesryggsäck”, där inläraren kan visa sina prestationer efter situation och behov.

I ungdomscentralerna i Finland har kunskapsmärken tagits fram för att stödja inlärningen hos bland annat praktikanter, volontärer och ungdomsgrupper. I stället för att sköta introduktionen av volontärer med hjälp av diskussioner och regionala turnéer, får volontärerna i uppgift att självständigt avlägga en serie märken med hjälp av vilka de till exempel bekantar sig med husets rutiner, presenterar sig själva för samarbetspartner på sociala medier och utarbetar tankekartor om målen för det ungdomsarbete som vi utför. Det sista märket i serien styr volontären att reflektera över sina erfarenheter tillsammans med sin handledare, då även inlärningen och diskussionerna registreras som ”bevismaterial” över det inlärda.

Kunskapsmärkena fungerar även utmärkt tillsammans med ungdomsgrupper. Till exempel tar internationella ungdomsutbytesgrupper som kommer till Hyvärilä ungdomscentral först an märket “culture curious”, som uppmuntrar ungdomarna att ta reda på hur vardagen är för ungdomarna i det andra landet, att sätta sig bredvid en okänd vid lunchbordet och att söka efter gemensamma fritidsintressen. När man utför kunskapsmärket lär man sig interkulturell kompetens nästan obemärkt!

Kunskapsmärkena ger ansvaret för inlärningen till den som ansvaret hör till, dvs. inläraren. Organisationerna som erbjuder kunskapsmärken bestämmer inte vad ungdomarna ska lära sig, utan vilka slags inlärningssituationer ungdomarna hamnar i. Dessutom ger användningen av kunskapsmärken organisationen möjlighet att beskriva och ”spelifiera” ungdomsfostringsmål och göra dem lätta för alla att närma sig!

Kunskapsmärkena uppmuntrar och styr de unga till betydelsefulla och konkreta inlärningssituationer som det är lätt att gå tillbaka till vid reflektion. De erbjuder även en konkret belöning – kunskapsmärket – som ges ökad vikt med hjälp av organisationens stämpel. Ungdomscentralerna har märkt att särskilt ”digitala ungdomar” intresserar sig för kunskapsmärken, och de jämställer utförandet av kunskapsmärken med till exempel Pokémon-jakt. I stället för Pokémons sparas bevis om olika färdigheter och inlärningsupplevelser i mobilenheten.

Visa alla blogginlägg

Arkiv