Samarbete med läroanstalter

Utvecklande av undervisningsinnehåll och läroplaner

Verke vill vara med i utvecklandet av undervisningsinnehåll för utbildningar som leder till examen inom ungdomsarbete. Vi erbjuder gärna vår expertis till planering och verkställande av studieperioder och -material som behandlar digitalt ungdomsarbete såväl som utvecklande av exempelvis läroplaner.

Lärdomsprov och forskning

Planerar du att forska eller göra lärdomsprov om ett tema kopplat till digitalt ungdomsarbete? Härligt! Du producerar värdefull information för utvecklandet av arbete med ungdomar. Verke kan erbjuda idéer på forskningsämnen, empiriskt bakgrundsmaterial samt innehållsmässigt stöd. Verke fungerar dock inte som lärdomsprovets beställare eller egentliga handledare, utan snarare som kommentator och sparringpartner.

Vi står också till förfogande för styrgrupper inom forskning kopplad till digitalt ungdomsarbete eller som samarbetspartner på ett annat överenskommet sätt.

På vår blogg publicerar vi texter som baseras på aktuell forskning och lärdomsprov. Så kontakta oss om du har forskat om användningen av digital media i ungdomsarbete eller ungdomars digitala kultur, och vill skriva om resultaten av ditt arbete på Verkes blogg. Vi betalar ut ett arvode för texterna.

Forskningsmaterial som Verke samlat ihop

Verke erbjuder följande statistiska material till dem som forskar och gör lärdomsprov. Materialen anonymiseras innan de skickas. Vi levererar hela materialet för forskningsbruk i excel- eller spss-format. Material med öppna frågor levererar vi till forskningsbruk endast om man ber om det separat.

Verke har upprätta en rapport om varje enkätmaterial, men på grund av materialets omfattning innefattar de analyserbart material för flera forskningar. Verkes material (eller en del av det) kan också fungera som kompletterande material i lärdomsprov.

Kontakta alltså oss om du är intresserad av att använda materialet!

  • Material från webbenkät till kommunernas ungdomsarbetare och chefer (n=1250) (se rapport på finska)

  • Material från webbenkät till anställda, frivilliga och chefer inom organisationer som arbetar med ungdomar (n=164) (se rapport på finska)

  • Material från webbenkät till kommunernas ungdomsarbetare och chefer (n=633) (se rapport på finska)

  • Material från webbenkät till kommunernas ungdomsarbetare (n=915) (se rapport på finska)

    • Material från webbenkät till kommunernas ungdomsarbetare (n=888)
    • Material från webbenkät till anställda inom organisationer som arbetar med ungdomar (n=142)
    • Material från webbenkät till lärare inom ungdomsarbete (n=21)