Arkiv

Utnyttjandet av NFC i ungdomsarbetet

12. maj 2022

Verke presenterade hur NFC-taggar fungerar under evenemanget NUORI2022. Eftersom saken väckte intresse under evenemanget samlade vi några grundläggande uppgifter om NFC-taggar och hur de kan användas i ungdomsarbetet.

Bakgrund

NFC kommer från orden near-field communication. Väldigt förenklat baserar sig tekniken på information mellan två enheter som överförs inom några centimeter. Teknologin baserar sig väldigt starkt på RFID, eller distansidentifiering av radiofrekvenser. De första kommersiella applikationerna med den här tekniken gjordes ren på 70-talet, men under årens lopp har tekniken förbättrats och förminskats. Taggen, eller chipet, där den lästa informationen finns behöver ingen särskild strömkälla. För att taggen ska fungera räcker det med den svaga elström som läsarenhetens antenn producerar. Denna trådlösa strömöverföring (elektromagnetisk induktion) är känd till exempel från trådlösa telefonladdare.

Sedan 2004 har standarden utvecklats av NFC Forum som grundats av Nokia, Sony och Philips. Den första telefon med NFC-egenskap var Nokia 6131 år 2006. Senare har flera kreditkortsföretag och andra stora teknikföretag gått med i NFC Forum. NFC utnyttjas i dag i flera olika samband allt från närbetalningar till nycklar och ID-chip på husdjur.

Vi har här samlat några idéer hur NFC-taggar kan utnyttjas i ungdomsarbetet. För att skriva NFC-taggar behöver du några taggar, en telefon och NFC Tools-applikationen som är gratis. Du kan ladda appen för Android-enheter här och iOS-enheter här.

 

Konton på sociala medier

En orsak till varför unga inte börjar följa dina konton på de sociala medierna är antagligen att de måste söka ditt konto genom att skriva namnet i sökfältet. Denna fas kan du lätt hoppa över. Genom att skriva in uppgifterna om kontot på en tagg öppnar telefonen kontot direkt i rätt program genom att skanna taggen, förutsatt att appen för rätt sociala medier finns på telefonen. 

 1. Öppna NFC Tools och gå in på fliken ”Write”.
 2. Välj “Add a record”.
 3. Välj ”Social media”.
 4. Välj önskad social media, skriv in namnet på ditt konto och klicka ok.
 5. Klicka på ”Write” och för NFC-taggen nära telefonens antenn. Nu borde det stå ”Ok!” på skärmen. (Det finns små skillnader mellan telefonerna i var NFC-antennen sitter. På iPhone är den baktill på telefonen i vänstra hörnet, på en del Android-enheter är den på baksidan nära fingeravtrycksläsaren.)
 6. Nu kan du lämna programmet. Stäng appen för den sociala median på din telefon för testet.
 7. Läs taggen. Telefonen öppnar automatiskt den givna sociala medietjänstens app och går in på ditt konto. Nu behöver ungdomen bara klicka en gång.
 8. Printa ut loggan för den sociala median på en A4 och skriv ”Skanna mig”.
 9. Limma taggen på andra sidan pappret.

 

Besökarenkäter

Jag har ofta fäst uppmärksamhet vid QR-koder på ungdomsgårdarnas väggar där man gör reklam för till exempel besökarenkäter. QR-koderna är häftiga och det lönar sig att även i fortsättningen använda dem. De har dock ett problem: alla telefoner har inte kameror som direkt kan läsa QR-koder och man måste installera en separat QR-kodläsare på telefonen. Detta gör att en del unga faller bort, eftersom de inte har rum för nya appar på telefonen eller inte är tillräckligt intresserade. Enkätens webbadress på en tagg går snabbt att öppna med telefonen och kräver inga program.

 1. Öppna NFC Tools och gå in på fliken ”Write”.
 2. Välj “Add a record”.
 3. Välj “URL/URI”.
 4. Skriv in enkätens webbadress och klicka ”Ok”. (Protip: Genom att göra en bit.ly-kortlänk av adressen kan du följa med hur många som har klickat på länken. Genom att skapa en särskild länk för QR-oden kan du se vilken som öppnas fler gånger.)
 5. Klicka på ”Write” och för NFC-taggen nära telefonens antenn. Nu borde det stå ”Ok!” på skärmen. (Telefonerna har vissa skillnader i var NFC-antennen finns, anvisningar ovan).
 6. Nu kan du lämna programmet.
 7. Läs taggen. Telefonen öppnar automatiskt standardwebbläsaren och går in på enkätens sida.
 8. Skriv ut besökaruppföljningens QR-kod och skriv ”Skanna mig med kameran eller NFC” under den.
 9. Limma taggen på andra sidan pappret.

 

Bildorientering, skattjakt eller escape rooms

Det går att skriva in nästan vad som helst på NFC-taggar: adresser, texter, kontaktuppgifter, kartuppgifter, konton på sociala medier. Det bör dock beaktas att Apples enheter inte ännu stöder NFC-egenskaperna så väl som Android-enheterna. I Apples enheter begränsas NFC i hög grad till betalningar och att öppna webbadresser eller konton på de sociala medierna. Trots dessa begränsningar kan NFC-egenskapen väl användas för olika telefonbaserade spel, såsom bildorientering, skattjakter eller escape rooms. När spelen planeras lönar det sig att beakta telefonernas olika egenskaper och reservera några reservenheter för spelet.

 • I bildorienteringen kan en dekal gömmas på varje kontroll. På dekalen finns en länk till en bild på nätet som ger ett tips om nästa kontroll. 
 • I skattjakten kan man istället för bilder ha en ramsa med sjörövartema eller en gåta som ungdomen ska lösa.
 • För kontrollerna kan man även lätt skapa QR-koder som motsvarar NFC. QR-koderna har dock mindre rum och färre alternativ som innehåll.
 • I escape room-spel är tillämpningarna i praktiken oändliga – särskilt om spelarna får en på förhand kodad telefon som spelredskap. I NFC Tools-programmet kan man göra olika ”tasks” eller uppgifter för telefonen. Användningen av egenskaperna kräver en särskild NFC Task-applikation. Med hjälp av tasks kan man genom att skanna taggen få telefonen att till exempel ringa ett visst nummer, där man kan lyssna på ett tips på en telefonsvarare. Andra tasks kan vara att t.ex. öppna en viss fil på telefonen eller att ruttanvisningar öppnas i telefonens kartprogram.

 

WLAN

Jag vågar lova att en av de vanligaste frågorna för ungdomsarbetare är ”vad har WLAN för lösenord?”. Med NFC-taggar går det enkelt att ansluta till WLAN. Det är i regel inte fiffigt att öppet dela lösenord eftersom det försämrar dataskyddet markant, särskilt om lösenordet används i andra samband eller om WLAN även används av de anställda. Ett lösenord som delas med en NFC-tagg kan vara mycket invecklat och behöver inte gå att minnas. Lösenordet för WLAN kan ändras i routerns inställningar enligt tillverkarens anvisningar.

 1. Öppna NFC Tools och gå in på fliken Write.
 2. Välj “Add a record”.
 3. Välj “WLAN”.
 4. Sätt in WLANs uppgifter i de givna fälten och klicka ”Ok”.
 5. Klicka på ”Write” och för NFC-taggen nära telefonens antenn. Nu borde det stå ”Ok!” på skärmen. (Telefonerna har vissa skillnader i var NFC-antennen finns, anvisningar ovan).
 6. Nu kan du lämna programmet. Stäng WLAN i din telefon under testets tid.
 7. Läs taggen och din telefon kopplar automatiskt upp sig i det givna nätet.

Du vet väl att WLANs lösenord även kan gömmas i en QR-kod.

 

Bluetooth

Bluetooth-enheter är i regel irriterande och det lyckas att para dem med telefonen kanske var tredje gång. Det värsta är om du har förenat med flera enheter med samma namn och du måste gissa vilken som är rätt och ingen av dem går att nå. NFC kan vara lösningen på detta. I fortsättningen behöver ungdomen inte krångla med bluetooth-högtalaren på ungdomsgården varje gång. Du behöver bara para enheterna en gång för att få reda på bluetooth-enhetens MAC-adress och spara den på en NFC-tagg. MAC-adressen (Media Access Control) är varje enhets individuella identifikationsuppgift. Även om bluetooth-enheterna har samma namn delar de individuella identifikationsuppgifter för att kunna skiljas från varandra.

 1. Lägg till bluetooth-enheten som par enligt tillverkarens anvisningar.
 2. Gå in på bluetooth-inställningarna.
 3. Välj önskad enhet och välj enhetens inställningar.
 4. Skriv upp enhetens MAC-adress (MAC-adressen är en serie siffror/bokstäver som ser ut så här 00:11:22:AA:BB:CC).
 5. Öppna NFC Tools och gå in på fliken ”Write”.
 6. Välj “Add a record”.
 7. Välj ”Bluetooth”.
 8. Skriv in bluetooth-enhetens MAC-adress i rätt fält och klicka ”ok”.
 9. Klicka på ”Write” och för NFC-taggen nära telefonens antenn. Nu borde det stå ”Ok!” på skärmen (telefonerna har vissa skillnader i var NFC-antennen finns, anvisningar ovan).
 10. Nu kan du lämna programmet. 
 11. Läs taggen så parar din telefon automatiskt ihop sig med önskad enhet.

Ps. Många tillverkare har tacklat problemet och NFC-parningen kan redan finnas på din enhet. NFC-egenskapen syns ofta som NFC-logga på enheten.

De flesta bluetooth-enheter har möjlighet till NFC-parning. Egenskapen visas genom en NFC-logga på enheten.

Diskussion

Att diskutera med de unga är ett av ungdomsarbetets viktigaste redskap. Att diskutera teknologier är även det digitalt ungdomsarbete som hjälper den unga att se den allt mer teknologiska miljön och hjälper dem förstå hur teknologin fungerar. Ungdomsarbetet kan bra diskutera exempelvis vad taggarna överhuvudtaget är och hur många taggar ungdomarna redan har i kort, nycklar och olika enheter. Var annanstans har desett teknologin? Ta tillsammans reda på hur NFC-taggen får den energi som behövs. Skaffa några taggar och fundera på hur de kan användas för att underlätta vardagen på er ungdomsgård. Det är onödigt att ta stress för digitaliseringen av ungdomsarbetet. Som bäst är det sådana här små saker som underlättar vardagen på ungdomsgården och där tekniken praktiskt förs nära den ungas liv.

Ps. Om de här anvisningarna var gammal skåpmat för dig kan du även föra sakerna vidare och bygga en egen NFC-skrivare eller läsare med de unga med hjälp av Arduino. Verke ger även utbildning i användningen av Arduino.

Visa alla blogginlägg

Arkiv