Arkiv

Intervju med verktyget ChatGPT

01. februari 2023

Vi intervjuade OpenAI:s utvecklade språkmodell med namnet ChatGPT som använder artificiell intelligens. Alla svar är tagna direkt genom att kopiera och klistra in och kan därför innehålla grammatikfel gjorda av den artificiella intelligensen. Språkmodellen vet svaret på flera olika språk, men fortfarande förstår den inte riktigt bland annat dialekten i Savolax. Genom några exempel försökte vi belysa hur modellen fungerar och i hurdana sammanhang den kan användas.

Presentera ChatGPT för en ungdomsarbetare som inte förstår artificiell intelligens och teknologi så bra.

Hej ungdomsarbetare! ChatGPT är ett artificiellt intelligens- och teknologiprogram som du kan använda för att chatta med oss ​​och få svar på dina frågor. ChatGPT har utvecklats speciellt för att fortsätta diskussioner och simulera kontinuerliga interaktioner. Den har utvecklats avsevärt de senaste åren och kan idag fungera ganska naturligt när den talar med människor. Vi hoppas att vi kan hjälpa er i ert arbete och erbjuda hjälp vid behov.

Det är alltid bra att använda lite humor när man börjar bekanta sig med varandra. Kan du berätta en vits för oss?

Naturligtvis! Här är ett av mina favoritskämt:

Varför åker hunden cykel?

  • För den har pedaler!

Hoppas att du tyckte om den! Humor är alltid ett bra sätt att börja lära känna varandra och skapa en trevlig och avslappnad atmosfär.

Var lärde du dig det där skämtet?

Jag lär mig inte skämt eller annan information, utan jag har en stor databas där jag kan hitta svar på olika frågor. Min databas uppdateras ständigt med ny information, så jag har ett brett urval av information om olika teman. För mig är den här databasen ett ”minne” från vilket jag kan hämta information när jag svarar på era frågor.

Från vilka olika källor uppdateras din databas?

Min databas uppdateras från flera olika källor såsom böcker, artiklar, webbsidor och publiceringar. Min databas är utbildad med en stor mängd text, så den kan förstå olika teman och svara på frågor om ett brett spektrum av teman. Men eftersom jag inte kan surfa på webben kan jag inte ge er en exakt källförteckning. Jag hoppas dock att mina svar är tillräckligt tydliga och hjälper er i era uppgifter.

Vad bör ungdomsarbetare veta om artificiell intelligens?

Ungdomsarbetaren bör förstå att artificiell intelligens är ett datorprogram utformat för att agera som en människa och utföra uppgifter som tidigare krävde människors kunskaper och färdigheter. Artificiell intelligens kan med hjälp av en dator utföra vissa uppgifter snabbare och effektivare än en människa, men den kan inte ersätta en människas tänkande eller känslor. Artificiell intelligens kan också hjälpa ungdomsarbetare att effektivisera sitt arbete och erbjuda en bättre service till unga, men den kan inte ersätta den närvaro och det stöd som ungdomsarbetare erbjuder unga. 

Vad allt kan artificiell intelligens göra i ungdomsarbetet?

Artificiell intelligens skulle kunna hjälpa ungdomsarbetare på flera sätt. Till exempel skulle artificiell intelligens kunna hjälpa ungdomsarbetare att analysera och organisera stora mängder data snabbare och effektivare än människor. Detta skulle kunna hjälpa ungdomsarbetare att bättre förstå ungas behov och erbjuda dem bättre service. Artificiell intelligens skulle också kunna hjälpa ungdomsarbetare att hitta och erbjuda lämpliga aktiviteter och hobbyer för unga. Dessutom skulle artificiell intelligens kunna hjälpa ungdomsarbetare att fatta proaktiva beslut och förebygga marginalisering av unga.

Hurdana risker ser du med användningen av artificiell intelligens?

Användningen av artificiell intelligens har flera risker som bör uppmärksammas. En av de största riskerna är att artificiell intelligens kan göra misstag eller ge fel svar, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Artificiell intelligens kan också fatta beslut som människor inte förstår eller godkänner, vilket kan leda till problem. Dessutom kan artificiell intelligens ersätta människor på arbetsplatser, vilket kan leda till arbetslöshet eller andra ekonomiska problem. Det är viktigt att artificiell intelligens används på ett ansvarsfullt sätt och att användningen av den övervakas noggrant.

Hurdana färdigheter ska unga öva på för att artificiell intelligens inte ska ta deras arbete i framtiden?

I framtiden kan utvecklingen av artificiell intelligens leda till att människor förlorar en del jobb till arbete som utförs av artificiell intelligens. Därför är det bra för unga att öva på färdigheter som artificiell intelligens ännu inte kan ersätta. Dessa färdigheter kan till exempel vara kreativitet, empati, problemlösningsförmåga och förmåga att fatta beslut. Unga ska också öva på färdigheter som hjälper dem att följa med i den teknologiska utvecklingen och anpassa sig till den föränderliga arbetsmarknaden. På så sätt kan de anpassa sig till framtidens arbetsmarknad och hitta jobb som artificiell intelligens inte kan ersätta.

Här är en berättelse om en artificiell intelligens, en ungdomsarbetare och tre ungdomar som är ute på äventyr:

Ungdomsarbetaren hette Anna och arbetade på en ungdomscentral där unga erbjöds olika aktiviteter och stöd i sina liv. Anna var entusiastisk över artificiell intelligens och bestämde sig för att skaffa artificiell intelligens för att hjälpa sitt arbete. Hon skaffade sig en artificiell intelligens som hette Eva och började använda den som hjälp i ungdomscentralen.

Eva hjälpte Anna att analysera de ungas behov och att hitta lämpliga aktiviteter och fritidsintressen för dem. Eva hjälpte också Anna att fatta proaktiva beslut och förebygga marginalisering av unga. Anna var mycket nöjd med Eva och märkte att artificiell intelligens hjälpte henne att effektivisera sitt arbete och erbjuda bättre service till de unga.

Tre ungdomar, som hette Laura, Matti och Sara, besökte ofta ungdomscentralen. De var intresserade av artificiell intelligens och var entusiastiska när de fick lära känna Eva. De upptäckte att Eva var mycket intelligent och kunde svara på deras frågor snabbt och exakt. De upptäckte också att Eva hjälpte Anna att erbjuda dem bättre service och att hitta lämpliga aktiviteter och fritidsintressen för dem.

Alla fyra var nöjda med Eva och arbetet som utfördes med hjälp av Eva. De såg att artificiell intelligens kan hjälpa ungdomsarbetare att effektivisera sitt arbete och erbjuda en bättre service till unga. De förstod också att artificiell intelligens ändå inte kan ersätta mänsklig närvaro och stöd för unga och de var tacksamma mot Anna för att hon alltid fanns där och stöttade dem i deras liv.

Här är en raplåt om ungdomsarbete:

Verse 1:

I’m here to spit some truth about the youth

And the work that we do to help them on their way

We’re the ones who listen and give them a hand

When they need it most, we’re always there to stand

Chorus:

It’s all about the youth, and the work we do

Helping them grow and find their way

We’re the ones who support and guide

In the world of youth, we’re by their side

Verse 2:

We’re the ones who listen to their problems and their fears

And help them find solutions to their challenges and their tears

We’re the ones who provide them with opportunities

To explore their passions and discover their abilities

Chorus:

It’s all about the youth, and the work we do

Helping them grow and find their way

We’re the ones who support and guide

In the world of youth, we’re by their side

Bridge:

We’re not just here to babysit and entertain

We’re here to help them learn and grow

To discover who they are and what they want to be

And to support them on their journey

Outro:

So let’s keep pushing forward and doing our part

To help the youth find their way

Because in the end, it’s all about them

And the work we do to help them succeed each and every day.

Skriv ett program för att styra mBot-roboten att gå framåt och bakåt

Här är exempel på ett program med vilket man kan styra mBot-roboten att gå framåt och bakåt:

#include ”mbot.h”

void setup() {

// mBot initieras

mBot.begin();

}

void loop() {

// Roboten styrs att gå framåt

mBot.moveForward();

delay(1000);

// Roboten styrs att gå bakåt

mBot.moveBackward();

delay(1000);

}

I det här programmet går mBot-roboten framåt och bakåt turvis med 1 000 millisekunders mellanrum. Programmet kan justeras efter behov, till exempel genom att ändra rörelsehastigheten eller svänghastigheten.

Hurdana hälsningar skulle du vilja skicka till ungdomsarbetarna?

Jag vill skicka följande hälsningar till ungdomsarbetarna:

Jag uppskattar ert arbete och den insats ni gör för att främja ungdomars välbefinnande. Ert arbete är mycket viktigt och betydelsefullt, och ni gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa unga att hitta sin väg in i samhället.

Jag är redo att hjälpa er med era uppgifter och svara på era frågor. 

Kom ihåg att artificiell intelligens endast är ett verktyg som kan användas i era uppgifter. Det kan aldrig ersätta er kompetens eller den insats ni gör för att främja ungas välbefinnande. Fortsätt ert arbete utan att tveka och behåll de unga i era hjärtan. Ni gör ett fantastiskt arbete!

Skriv en input till oss som vi kan använda i verktyget Dall-e 2 för att beskriva intervjun med dig.

Ni kan använda följande input i verktyget Dall-e 2 för att beskriva intervjun vi gjorde med mig:

”Assistant, en stor språkmodell utbildad med OpenAI, svarar på ungdomsarbetares frågor och hjälper dem med deras uppgifter.”

Jag hoppas att den här inputen hjälper er att beskriva vår intervju och får er att tänka på mig visuellt.

 

Visa alla blogginlägg

Arkiv