Arkiv

#DINO-projektet – Två kommuners samarbete i utvecklingen av det digitala ungdomsarbetet

09. maj 2022

#DINO är ett tvåårigt projekt för utveckling av digitalt ungdomsarbete som kommunerna Juva och Puumala utför. Projektet förvaltas av ungdomstjänsterna i Juva och får delfinansiering av regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Bakom projektet ligger tanken på hur utmaningarna i det digitala ungdomsarbetet och möjligheterna är obegränsade och att det inte finns en enda modell som passar alla. För ungdomstjänsterna i Juva och Puumala var samarbetet inom gemensamma projekt redan bekant så det var naturligt att fortsätta samarbeta kring detta projekt.

 Målet med projektet är att hitta de bästa funktionerna, verksamhetssätten, redskapen och metoderna för kommunerna Juva och Puumala som de kan inkludera i sitt ungdomsarbete. Under det första året prövar och testar vi vad som fungerar och vad vi vill ta med i verksamheten. Under det andra året skrivs digistrategin. En anställd har anställts för projektet och arbetstiden för projektet fördelas hälften mellan Juva och Puumala. 

I den här bloggen tänkte jag fokusera på projektets första år och på vad allt vi gjort. Ni får även höra om kommande planer.

Projektet har tre målhelheter: utbildning, ungdomsverksamhet och digistrategi. I den här texten fokuserar vi främst på utbildningens och ungdomsverksamhetens projekt. 

Utbildning har ordnats i kommunerna för de yrkesutbildade som arbetar med ungdomarna och för ungdomarna. Innehållet i den yrkesinriktade utbildningen har bestått av bl.a. digitala redskap samt digitala spel i ungdomsarbetet. Den projektanställda ger dagligen hjälp med helt vardagliga digiproblem.

Hösten 2021 ordande vi en kamrathandledarutbildning för de unga, betoningen låg på kamratinformation. De utbildade ungdomarna fick titeln ”Ung informatör”. Bakom utbildningen låg behovet av att förmedla information till de unga. Då vi märkte att informationen som vi ungdomsledare ger inte alltid fungerar så beslöt vi att rekrytera de unga! De unga informatörerna informerar om de ungas saker men kan även hjälpa till i kommunens information. Ett exempel är julkalendern som publicerades på Juva kommuns sociala medier 2021 och som skapats av lokala unga informatörer.

Ungdomsverksamheten har innehållit grejande, digitala spel, ungdomsarbete på webben samt olika jippon och evenemang. Ungdomsverksamheten har formats i hög grad enligt de ungas intresse och iver. De ungas önskemål och åsikter har varit mycket viktiga i projektet och jag tycker inte att det är vettigt att skapa verksamhet för de unga som inte ser ut som dem.

Projektets första jippo var letandet efter digitala påskägg 2021. Vi gömde QR-koder i närmiljön, och genom att samla tillräckligt många kunde man få ett pris. Under jippot publicerades på ungdomstjänsternas sociala medier varje dag ett nytt tips om var en ny kod finns. Bakom QR-koden hittades antingen en skriven kod som man skulle ta tillvara eller en fotouppgift. 

Grejandet, eller maker-verksamhet, har varit en nytt i båda kommunerna och vi har testat många olika sätt att greja med ungdomarna. Det absolut populäraste har varit 3D-printning. 3D-skrivare som de unga kan använda skaffades till båda kommunerna efter att vi märkt att de unga är mest intresserade av detta.

En del av de unga printar ut färdiga, gratis 3D-modeller. Vi har även tillsammans skapat enkla modeller med hjälp av det kostnadsfria Tinkecard-programmet. Genom att tillsammans pröva på och lära sig har de unga fått intresse för att även pröva på mer krävande modelleringsprogram och att skriva ut egna modeller.

Projektet deltog även i Verkes maker-testbänksgrupp, via vilket vi tillsammans med de unga kunde bekanta oss bl.a. med hur man bygger Mbot-roboten.

Grejandet går att inkludera i nästan all verksamhet inom ungdomstjänsterna. Bra exempel är dagsläger för barn. Genom att lägga till några extra element i traditionellt pysslande, såsom ett knappbatteri, koppartejp och en led-lampa får man pysslandet att bli grejande. Grejandet behöver inte vara något stort och världsomvälvande byggande för att vara kul!

Till min arbetstid hör även spelungdomsarbete. I spelungdomsarbetet är det viktigt för mig med spelfostran samt med att skapa en positiv spelkultur. Jag är en vuxen med tid och förståelse för spelhobbyn, men jag kan även vid behov handleda den unga mot hälsosamt utövande.

Den största grejen i vårt spelungdomsarbete just nu är vår egen Minecraft-server. På servern kan vi tillbringa tid med den unga vid spelandet och bygga fina strukturer!

De unga kan även spela andra spel med mig på Discord-servern. Cirka en gång per vecka eller varannan vecka spelar jag spel som de unga önskar (med beaktande av åldersgränserna) med dem, senast League of Legends. Stress och tighta tidtabeller passar inte ihop med spelandet eftersom det sällan går att förutsäga hur långt ett spel kan vara. Det lönar sig alltså att boka tillräckligt med tid då man börjar spela med de unga.

Spelungdomsarbetet innehåller förstås även arbete på ungdomsgården! Vi har skaffat VR-glas som de unga kan använda och på ungdomsgården hjälper jag dem att komma igång och om det blir problem. Jag spelar gärna konsolspel med de unga. De är bra tillfällen att skapa kontakter och även föra betydelsefulla diskussioner med dem. I maj 2022 ordnade vi ett LAN-tillfälle på ungdomsgården i Puumala. Jag har rekryterat med de unga jag mött på ungdomsgården i planeringen och ordnandet.

Projektets andra verksamhetsår började just och även digistrategiprocessen har inletts. Processens första fas är att tillsammans med båda kommunerna fundera över hurdan en bra digistrategi är och hur vi genomför den. Målet är dock att skapa digistrategier som är fungerande och trevliga för våra användare!

Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att projekt tar slut men verksamheten får inte upphöra plötsligt bara för att projektet tar slut. Man har även börjat sprida verksamheterna så att denna viktiga sak inte ska glömmas bort.

Här en liten presentation av vad vi gör inom projektet. #DINO-projektet önskar alla en trevlig vår och givsamma stunder med det digitala ungdomsarbetet!

Visa alla blogginlägg

Arkiv