Kuvakaappaus Po1nt-botin chatista

Arkiv

I bottarnas värld – utveckling av en chatbot för upplysning och rådgivning för unga

04. mars 2020

I början av 2018 startade ungdomsportalen Po1nt ett tvåårigt projekt med målet att, som projektplanen säger, ”utveckla multimediala webbtjänster, som består av en chattbot och chattfunktioner.

I tjänstepaketet används kommunikationsmöjligheter genom bild, video, ljud och text. En av webbtjänsterna som startas inom projektet är en läxhjälp på nätet som stödjer övergångsskeden.”

Vad händer när en ”vanlig ungdomsarbetare” får en sådan här projektplan i händerna och två år på sig att genomföra den? Åtminstone sett så här i efterhand har de två gångna åren varit en studieresa utan like! En studieresa både för mig som individ och för hela nätverket. Vi förmedlade kanske även i ett större perspektiv ny kunskap till och med utanför vårt lands gränser.

Miina Morko, dåvarande samordnare av Po1nt, utsågs till projektchef och jag fick platsen som projektplanerare. I februari 2018 startade vår gemensamma resa med sina stora mål. I början av projektet stötte vi på intresse, tvivel och till och med skratt.

Ursprungligen fanns det en plats i projektet även för en IT-expert, men den togs bort i ansökningsskedet, och därför fick vi yrkesmänniskor inom det sociala området försöka lära oss saker som kanske inte togs upp på utbildningen till samhällspedagoger eller socionomer. Ibland kallade vi oss själva för ”de snäppet nördigare ungdomsarbetarna”. Vi är intresserade av digitalisering och digitalt ungdomsarbete samt vågar prova nya saker. Vi samlade ohjälpligen på oss nya kunskaper och färdigheter under projektets gång.

Vad är en chattbot och en hurdan chattbot behöver vi?

Under den första våren samlade vi information om vad en chattbot och artificiell intelligens överhuvudtaget är samt diskuterade om hurdan bot man närmare bestämt ville ha till Po1nt. Nätverket, projektets styrgrupp och Po1nts ungdomsråd hjälpte till att specificera innehållet.

Även pengarna som reserverats för projektet medförde sina begränsningar. Konkurrensutsättningen var inte precis någon struntsak, då vi för det första borde ha vetat vad vi behöver… Det skulle alltså inte vara helt dumt att i motsvarande projekt börja med en kartläggning, där man utreder vad man vill ha, om det är möjligt och vad det kostar.

Först letade vi efter enbart en chattjänst, som vi senare skulle ha sökt en lämplig bot för, men till slut hittade vi det vi sökte, då vi konkurrensutsatte en kombination av en chatt och en chattbot. Priserna i anbuden varierade med tiotusentals euro.

Det var bara att ta fram ett köpglatt humör och börja välja! Vi jämförde, utvärderade och funderade, och valde till slut en kombination, som resulterade i att livechatten Smile öppnades i Po1nt i oktober 2018. Senare skulle den till gränssnittet lämpliga chattbotten Google Dialogflow inkluderas i den.

Samarbete över kommun- och yrkesgränser

Innehållet i chattbotten sammanställdes genom yrkesövergripande samarbete under samutvecklingsdagar. Samutvecklingsdagarna var evenemang som omfattade hela arbetsdagar, där yrkesfolk i regionen som arbetar med ungdomar samlades, bland annat från hälsovårdsbranschen, sysselsättningstjänsterna och ungdomstjänsterna. Vi samarbetade med övriga ungdomsprojekt i regionen, Navigatorerna (Ohjaamo), Nuorten Palvelu ry, Setlementti Puijola och Förbundet för Ungdomsbostäder rf (NAL).

Under samutvecklingsdagarna studerade vi Po1nt, handledning på nätet och bottar. Deltagarna introducerades till ämnet genom metoden Learning Café och funderade över för- och nackdelar med handledning på nätet samt ungas informationsbehov och det befintliga servicenätet i anknytning till det.

Därefter strukturerades informationen parvis eller i små grupper, så att den kunde matas in som elektroniska servicestigar i botten Dialogflow. Under samutvecklingsdagarna sammanställdes informationen i ett dokument i Google Docs, varifrån jag som projektplanerare överförde informationen till botten.

Informationen fanns hos yrkesfolket, men nu skulle den delas in i kapitel och underrubriker. Vi måste även fundera över hur texten skulle göras så lättläst som möjligt: texterna kan inte vara så väldigt långa, och länkar ska undvikas, så att samordnaren framöver inte behöver slösa tid på att uppdatera länklistor i botten.

Så småningom samlades mer och mer information i programmet och vi kunde börja testa det på en demosite.

Ungdomar testar botten och leder utvecklingsarbetet

När det gäller botten, liksom hela servicepaketet som skulle utvecklas, är det viktigt att lyssna på de blivande användarna, i det här fallet ungdomarna. Under projektet tillsattes ett ungdomsråd i Po1nt, i vilket varje Po1nt-kommun hade möjlighet att delta med 3–5 ungdomar.

Totalt fick vi ihop ett gäng på omkring 30 ungdomar som testade tjänsterna under hela projektet. Under projektet hann vi även ordna två läger, och verksamheten kommer på önskemål från ungdomarna att fortsätta även efter projektet.

Ungdomarna testade botten på en demosite och gav respons på den. Enligt ungdomarna fungerade botten bra när man klickade på den, men om man själv försökte skriva något till botten förstod den inte nödvändigtvis alls.

Ungdomarna ville har mer artificiell intelligens och förståelse för naturligt språk i botten, liksom även att man skulle kunna prata om lite allt mellan himmel och jord med den. När det kommer till smileys ansåg ungdomarna att maskinen inte skulle använda sådana – det skulle vara lite konstigt.

Utöver lägren samlade vi in ungdomsrådets tankar ungefär fyra gånger per år. Vi strävade efter att beakta all respons i utvecklingsarbetet, men vår bot använder sig inte ännu av till exempel artificiell intelligens. För botten i Po1nt bestämdes att den skulle fungera endast på basis av information som matats in i den, kontrollerats och konstaterats vara tillförlitlig, och att den inte söker information till exempel på nätet. På så sätt kan vi åtminstone vara säkra på att botten fungerar i enlighet med våra etiska principer.

I mål! Men aldrig klar…

Projektet avslutades framgångsrikt i enlighet med målen och planen i december 2019. Botten publicerades i november 2019, och vi hann presentera den även internationellt för europeiska experter inom upplysning och rådgivning för unga på seminariet 3 Networks Training på Mallorca. Två år gick snabbare än vi kunde föreställa oss, och de nya tjänsterna som skapades inom projektet används fortsättningsvis i Po1nt.

Även om botten har publicerats och redan kan mycket slutar inte utvecklingen av den ännu, på grund av det omfattande temaområdet. Det skulle vara enklare att skapa en bot som svarar på frågor inom kanske ett tema, men upplysningen och rådgivningen för unga omfattar för närvarande tolv temaområden (Ungdomsliv.fi), som även de är mycket omfattande. Det är inte värt att ens försöka registrera all information i en bot.

När det kommer till artificiell intelligens är botten ännu ganska hjälplös. Redan det att Google Dialogflow inte ännu stödjer det finska språket orsakar extra arbete, som skulle kunna lösas med hjälp av artificiell intelligens. I det här skedet matar vi själva in till exempel synonymer och böjningsformer för varje sökord, så att så många som möjligt som söker information med sina egna ord ska hitta rätt informationsstig i botten.

För vidareutvecklingen av botten startas projektet DigitaaliSex våren 2020, där framför allt teman kring sexualitet ska utvecklas i botten. I Po1nts livechat är frågor om sexualitet bland de vanligaste frågorna och därför bestämde vi oss för att utöka bottens informationsresurser inom det området.

Om du har frågor om chatbottar, tveka inte att kontakta mig: milla.porkka@kuopio.fi

Visa alla blogginlägg

Arkiv