Arkiv

Tillgänglighet inom ungdomsarbete och digitala tjänster

09. oktober 2020

Samhället digitaliseras allt mer, men det finns fortfarande ett stort antal finländare som har svårigheter att använda digitala tjänster, bland dem också ungdomar.

Med digital tillgänglighet eftersträvas att så många olika människor som möjligt ska kunna använda digitala tjänster, såsom webbplatser, så enkelt som möjligt.

Enligt lagen om digitala tjänster måste alla organisationer inom den offentliga sektorn från och med den 23 september 2020 ha webbplatser som uppfyller vissa krav på tillgänglighet. Ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver tillgängligheten krävs för webbplatser, likaså en kanal via vilken användarna kan anmäla eventuella brister.

Varför är det viktigt att tillgängligheten beaktas inom ungdomsarbete på webben?

Tillgänglighetskraven handlar om att alla skall ha likvärdiga rättigheter till att hitta, använda och dra nytta av webbtjänster som är riktade till unga. Tillgängligheten förbättrar allas möjlighet att använda tjänsten, oberoende om det handlar om specialgrupper (t.ex. synskadade, hörselskadade, invandrarbakgrund), svaga kunskaper i svenska eller finska, långsam internetuppkoppling eller motoriska utmaningar som en gipsad hand.

Även stress och sinnesstämning kan påverka förmågan att navigera på en webbplats. Då webbplatserna uppfyller lagens krav på tillgänglighet har fler användare möjlighet att självständigt använda webbplatserna. Tillgänglighetskraven berör som sagt inte alla, men att förbättra tillgängligheten med små åtgärder är lätt och hjälper alla. Här följer några tips:

Tänk på följandet:

  1.       Använd klara och lugna färger
  2.       Gör textning till videoklipp och textmotsvarigheter till ljudsändningar (t.ex. podcaster)
  3.       Använd förteckningar och beskrivande mellanrubriker
  4.       Använd lättläst text och tydligt språk
  5.       Föredra stora kontraster och bokstavsstorlek på webbsidor

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att lagens bestämmelser om tillgänglighet följs i hela Finland. Läs mera här:  https://www.tillganglighetskrav.fi/

Verkes video om tillgänglighet finns nu även med svensk undertext:

Visa alla blogginlägg

Arkiv