Arkiv

Esports med i ungdomsarbetet

01. april 2015

Sommaren 2014 gjorde Rundradion ett pionjärarbete i Finland och skickade esports-turneringar som direktsänd teve från spelevenemanget Assembly. Turneringssändningarna fick folket att hurra och bua.

En del av tittarna ansåg att detta var det bästa man kunde se på finsk teve. En del av tittarna förbannade Yle ner i de djupaste bottenmassorna av teve-pölen.

Vad är eSports?

Esports, electronic sports eller elektronisk sport är digitalt tävlingsspelande. Två spelare eller team spelar samma spel och tävlar mot varandra. Beroende på spelet kan antalet spelare, villkoren för att man ska vinna och gränserna för spelande variera. I turneringar och ligor är principerna helt de samma som inom all annan idrott. Samma spel kan förekomma i olika spelformer, precis som i tennis, kälkåkning eller löpning.

De digitala spelen definierar villkoren och gränserna för tävlingen. Spelarens utmaning är att utnyttja spelmekaniken och de givna resurserna så effektivt som möjligt. Spelarens fysiska styrka spelar en liten roll, men spelarna måste vara uthålliga, eftersom spelen och turneringarna ofta har en tendens att dra ut på tiden. Vid sidan av kondition behöver spelarna god strategisk observationsförmåga, kommunikationsfärdigheter, förmåga att fatta snabba beslut, kunna arbeta i grupp samt behärska sig själva.

Stora arenor

När man talar om esport och digitala spel, är en av de främsta rädslorna förutom spelinnehållet den avsaknade motionen. Särskilt när man talar om barn och unga fäster man uppmärksamheten vid att ett spelande barn ska röra sig tillräckligt mycket. När man uppmuntrar till spelande eller esports-verksamhet utesluter man absolut inte möjligheterna att motionera. Esporten ska inte vara en verksamhet som styr livet och tar all tid. Den är en hobby precis som fiske, ritning eller tyngdlyftning.

Elektronisk sport är mycket populärt. I Finland har medierna inte ännu tagit upp esports så mycket. Däremot talas det mycket om fenomenet på annat håll i världen. Populariteten har även medfört att man börjar tala pengar, precis som i traditionell sport. När människorna blir intresserade, blir även sponsorerna intresserade och pengar börjar byta ägare. I esports-världen rör sig de största vinsterna redan i miljoner euro och det är många som på ett eller annat sätt får sitt levebröd från elektronisk sport. I Finland finns det några professionella esports-spelare som får sitt levebröd från spelandet.

Ungdomsarbetets budbärare

Esports är en form av spelkultur för de unga. Spel och esports intresserar de unga mycket och de spelar mycket sådana spel, som man tävlar i professionellt. De spelare som spelar i proffsturneringar får samma idolstatus som mer traditionella idrottare. Lagen eller teamen har egna stödklubbar och kringprodukterna är efterfrågade varor.

Elektronisk sport erbjuder i egenskap av en attraktiv hobby för de unga en ypperlig väg för ungdomsarbetet, eftersom den gör det möjligt att möta de unga i anknytning till deras kultur. Pedagogiken och stödet är bra tillägg som esports-hobbyn medför. Dessutom kan ungdomsarbetet ge stöd genom att arrangera en träningsplats, tränare eller utrustning åt ett ungt esports-team.

Esports som en form av ungdomsarbete tar ner murar. Den kombinerar på ett naturligt sätt både webbaserad och fysisk aktivitet. Den möjliggör även ett helt nytt samarbete mellan hobbyutövare, organisationer, kommuner, församlingar och kommersiella aktörer. Arbetsformen kan även nå sådana unga som inte annars skulle utnyttja ungdomstjänsterna. Esports-verksamheten kan rentav vara en gnista som får den unga att åka med till en klubb eller ungdomsgården. Ungdomsledaren behöver inte nödvändigtvis vara tränare eller annars heller en guru på elektronisk sport. Intresse och entusiasm räcker till en början, och när man arbetar med esports lär man sig garanterat något nytt. I esports-verksamheten räcker det ofta att de unga har ett behov eller en vilja att syssla med en viss verksamhet, vare sig det handlar om musikband, pyssel eller graffitimålning. Den vuxnas roll är att lyssna, stödja, möjliggöra, strukturera och handleda.

Alla yrkesmänniskor inom ungdomsarbetet ska inte och behöver inte bli spelexperter eller ens bli intresserade av arbetsformen. Inte blir ju alla överivriga av kock- eller musikklubbar heller. De flesta förstår dock hur bra arbetsformer de är och vilka av dem som har utmärkta fästpunkter ur ett ungdomsarbetsperspektiv. Samma förståelse måste även finnas för de yrkesmänniskor inom ungdomsarbetet som vill lämna innebandybollen i skåpet och istället ta kontrollenheten i handen för att spela en turnering i nyaste MOBA tillsammans med de unga.

Visa alla blogginlägg

Arkiv