Maker-verksamhet i ungdomsarbete

Verkes publikationer.

Vad innebär maker-rörelsen ur ungdomsarbetets perspektiv? Vad har maker-kulturen och ungdomsarbetet gemensamt? Vilket mervärde kan den praktiska maker-verksamheten ge de former av ungdomsarbete som redan finns? Hur kommer man i gång med maker-verksamhet?

Maker-rörelsen har lyft fram hantverkskulturen på nytt. Trots att ungdomsarbetet har en lång tradition i att stödja hantverksskicklighet och att utveckla formerna i det digitala ungdomsarbetet har det inte alltid varit lätt att tillämpa 2000-talets digitala hantverk på ungdomsarbetet. Det står emellertid klart att fältet ungdomsarbete också måste ta dessa former av verksamhet till en del av det digitala ungdomsarbetets spektrum. Artiklarna i denna publikation syftar till att åskådliggöra maker-verksamhetens möjligheter i ungdomsarbete för såväl digitaliseringen av samhället, maker-kulturen som för den praktiska verksamheten i ungdomsarbetet.

Detta verk riktar sig till alla som är intresserade av digitalt ungdomsarbete och av maker-verksamhet. Vi hoppas att denna publikation kan redogöra för fenomenen bakom maker-verksamheten, att ge nya perspektiv och tips för det praktiska arbetet. Viktigast av allt, vi hoppas att verket inspirerar läsaren att tillämpa maker-verksamhet i sitt eget arbete med ungdomar.

Redaktör: Verke
ISBN: 978-951-9245-45-4 (tryckt)
ISBN: 978-951-9245-46-1 (pdf)
Trycktår: 2019

bild av omslag
Visa alla publikationer