paperinippu

Arkiv

Dokumentation av ungdomsarbetet – från kanten i ett skrivhäfte till elektronisk statistikföring

02. november 2022

Olika arbetsuppgifter inom ungdomsarbetet i Mellersta Finland och det senaste arbetet med samordningen av ungdomsarbetet i området har visat att det finns ett verkligt behov av dokumentation och statistikföring av ungdomsarbetet. Ibland har det varit oklart för ungdomsarbetarna i kommunerna varför statistik förs och vad den insamlade informationen används till. Det har inte heller alltid funnits riktlinjer, än mindre strukturer för att dokumentera arbetet. Hörn i kalendern, kanterna i häften samt Excel-tabeller har använts för att anteckna antalet deltagare. Sådan otydlighet är inte heller nödvändigtvis motiverande för den anställda, utan det bör finnas en förståelse och kunskap om vad och varför man för statistik. Dokumentationen och statistikföringen bör därför ha en stark koppling till de lokala målen för ungdomsarbetet och mätningen av dem.

Statistikföringen och dokumentationen har utvecklats inom det kommunala ungdomsarbetet på ett riksomfattande sätt i några år. Enligt Regionförvaltningsverkets utvärdering av basservicen 2015 verkade det som om utvärderingen av ungdomsarbetet då fortfarande var i startgropen. Efter detta har dock olika utvärderingskriterier utvecklats för ungdomsarbetets olika arbetsformer och verksamhetsmiljöer samt system för kvantitativ statistikföring. Ett mer permanent verktyg för dokumentation och statistikföring har dock saknats och det finns fortfarande kommuner som inte har någon form av system eller dokumentationsverktyg i bruk.

Det skulle vara väsentligt att ungdomsarbetet och dess mångsidighet synliggörs. I kommunerna bedrivs det krävande arbetet med små resurser på ett mångsidigt sätt i olika verksamhetsmiljöer och med olika metoder. Synlighet behövs på fältet för att förbättra ungdomsarbetets ställning, och i synnerhet nu när bildningskommunerna byggs skulle det finnas skäl för att lyfta fram vad allt kommunalt ungdomsarbete är idag. Det skulle vara viktigt att ungdomsarbetet som en kommunal basservice också skulle vara transparent för kommuninvånarna, nätverken, beslutsfattarna och förstås för de unga. Med informationen är det dessutom möjligt att bedöma hur de nuvarande tjänsterna möter de ungas behov. 

Elektroniskt system – hot eller möjlighet?

Det kommunala ungdomsarbetets dokumentationssystem (nuoDo) har utvecklats med ett projektunderstöd från undervisnings- och kulturministeriet under åren 2021–2022. Den första produktionsversionen av systemet blev klart i februari i år. Informationen om systemet och utbildningen i det har inletts snabbt och med hjälp av nuoDo är syftet att möta statistikförings- och dokumentationsbehoven hos kommuner av olika storlek. Redan nu har 80 kommuner infört eller kommer att införa systemet senast vid årsskiftet, och många nya kommuner har kontaktat oss varje vecka under hösten. Administratörsutbildning och användarutbildning har redan hållits i flera kommuner och under hösten har även nuoDo-kliniker via Teams startat, där man kan diskutera och få stöd i att använda systemet. Positiv respons har emottagits bland annat på nuoDos tydlighet och användarvänlighet – givetvis har små finslipningar redan gjorts. Syftet är att systemet utvecklas efter kommunernas behov även i framtiden.

Digitaliseringen av ungdomsarbetet går framåt och blir en del av både dagens verksamhet och dokumentation. Transparensen i informationen hjälper kommunernas ungdomsarbetare att lyfta fram sitt eget arbete samt dess mångsidiga innehåll och verksamhetsmiljöer. Processer inom NUPS (Undervisningsprogrammet för ungdomsarbete), strategier och annan utvärdering av arbetet har också gjorts i kommuner av olika storlekar. Det elektroniska dokumentations- och statistikföringssystemet sammanlänkas naturligt som en del av ungdomsarbetets utvärderings- och dokumentationsstrukturer samt kommunernas utvärderings- och utvecklingsprocesser. Med NuoDo är det även möjligt att göra jämförelser mellan kommunerna samt få information om ungdomsarbete på nationell nivå.

Elektronisk informationsproduktion samt utveckling och ledning genom information är nutida, och gör det möjligt att i framtiden rikta tjänsterna ännu bättre dit behoven finns. I den nya situationen som en del av bildningskommunen är det ännu viktigare att göra även ungdomsarbetet mer transparent för att främja de ungas välbefinnande och delaktighet.

Mer information om nuoDo finns på vår webbplats samt bland annat i den nyaste tidskriften Nuorisotyö!

 

Källor

Utvärdering av basservice (2015) Regionförvaltningsverket.

Visa alla blogginlägg

Arkiv