Verken Denice VR-lasien kanssa

Arkiv

Virtuella utrymmen inom ungdomsarbetet

12. juni 2023

Verke deltog också i år i NUORI-evenemanget, som arrangerades av Allians och Kyrkostyrelsen i Jyväskylä 18–20.4.2023. I år presenterade vi på vårt evenemangsbås hur man kan göra kollektivkonst i VR-utrymmet. Vår interaktiva bås väckte intresse och skapade ramarna för en god diskussion om digitalt ungdomsarbete och dess nya möjligheter.

Även om jag redan har arbetat på Verke i över ett år, besökte människor som jag inte ännu hade träffat en enda gång ansikte mot ansikte vårt bås, trots att samarbetet redan har inletts i början av mitt arbete. Detta återspeglar på ett bra sätt den brytning som skett efter coronan och som gjort distansarbete och -möten till en del av det dagliga arbetet. Många kanske också hoppas att distansmöten kunde skötas i en mer meningsfull miljö än Teams eller Zoom. För att svara på detta presenterade Verke vid årets demonstrationsbås en möjlighet att utnyttja virtuella utrymmen.

Under det senaste året har Verke deltagit i uppföljningen av utvecklingen inom VR-ungdomsarbetet och granskat i vilka sammanhang virtuella verkligheter utnyttjas både i Finland och även internationellt. Liksom inom allt digitalt ungdomsarbete ska det alltid finnas ett tydligt mål för det ungdomsarbete som utförs i virtuella utrymmen. I bästa fall är målet ett sådant som skulle vara svårt eller omöjligt att genomföra på något annat sätt, eller som skulle tillföra exceptionella förmåner för en viss målgrupp. Det är dock lätt att motivera anskaffningen av VR-glasögon redan med att vi genom att skaffa dem till ungdomslokalen främjar de ungas möjligheter att pröva ny teknik, oberoende av den ungas egen socioekonomiska ställning. På detta sätt minskar vi skillnaderna i digitala färdigheter mellan ungdomar. VR-ungdomsarbetet kan dock också vara väldigt mycket mer.

Även om det låter som en väldigt lustig idé, är mötena i det virtuella förhandlingsrummet med serieliknande rollfigurer förvånansvärt uppslukande, och man fördjupar sig naturligt på diskussionen. En annan människas gester och habitus för med sig ordlös kommunikation i diskussionen. Den ordlösa kommunikationen blir ofta omärkbar i videosamtal. Detta tillför mervärde i synnerhet inom ungdomsarbetet med långa avstånd, eftersom mötet med de unga annars ofta hamnar bakom en webcam-förbindelse av dålig kvalitet, där den ömsesidiga interaktionen skulle lida betydligt. Jag vägrar säga att jag är VR-fantast, men under årets lopp har jag märkt att virtuella utrymmen också har sin plats.

Virtuella utrymmen utnyttjas redan kreativt i Finland i allt från konstproduktion till funktionella grupper bland unga. VR används ofta just i distansarbete. De virtuella verksamhetsmiljöerna används också på undervisningssidan i olika simulationssituationer, där man övar innan man börjar det egentliga arbetet.

Kollektivkonstverk i virtuella utrymmen

På NUORI23-ståndet hade vi tillgång till Meta Quest 2-virtuella glasögon och King Spray VR-spel. Vi bestämde oss för Meta Quest 2-glasögonen på grund av deras bra kompatibilitet och rimliga pris. Användningen av glasögon kräver dock att man upprättar ett Meta-konto (Facebook) separat för varje glasögonpar, och glasögonen har inget separat program, med vilket man kunde upprätthålla många glasögon samtidigt. Detta kan medföra små utmaningar inom ungdomsarbetet, om flera glasögon används samtidigt. Det exceptionellt förmånliga priset på glasögonen förklaras säkert av att de samlar in data från sina användare, liksom även andra Metas tjänster. Hur ni anser att detta lämpar sig för ungdomsarbete får ni själva bedöma. Liknande verksamhet främjas å andra sidan genom att ungdomsarbetet producerar innehåll för sociala medier.

Spelet kostar cirka 15 euro och är tillgängligt för PC t.ex. från Steam-spelbutiken och för glasögonen direkt från glasögontillverkarens egen butik. Även TiltBrush och Painting VR kunde vara sådan kollektivkonst som motsvarar andra spel. Spelet i fråga valdes till exempel på grund av att det är mycket lätt att lära sig och att spelandet inte nödvändigtvis kräver mycket spelrum. Till förmån för King Spray bör man också nämna multipelspelandet, som också går bra på distans, och är relativt lätt att modifiera (endast i PC-versionen). Modifiering innebär att man redigerar spelet och i detta fall kan man skapa egna målningsområden i spelet i fråga. Spelet kan installeras direkt i glasögonen eller spelet kan spelas på en dator genom att glasögonen kopplas till datorn antingen med kabel eller trådlöst. Fördelen med att spela med kabel är att glasögonen då samtidigt får ström, varvid man inte behöver ladda glasögonen och spelsessionen kan räcka flera timmar. 

Man bör beakta att användningen av VR-utrymmen kan orsaka åksjuka eller huvudvärk hos en del användare. Blinkande lampor och andra flimrande element i vissa spel kan även utlösa epileptiska anfall. Vänligen beakta dessa omständigheter vid verksamhetsplaneringen. Som motvikt till detta bör nämnas att man via VR-utrymmen relativt enkelt kan möjliggöra tillgängliga och uppnåeliga upplevelser. VR-spelen är ofta mycket intuitiva att använda, då spelutrustningen ofta är den egna kroppen. Detta gör det lätt att lära sig spelen och lämpar sig även för unga med kognitiva utmaningar.

Genom att spela Kingspay med ungdomar kan man bekanta sig med graffitimålning och den gatukonst som anknyter till den och som i stället för spelande gör den till konst- och kulturfostran. Ännu finns det inte några tillåtna graffitiväggar på varje ort, varvid det virtuella utrymmet kan skapa den enda möjligheten att testa denna teknik. De virtuella utrymmena är ofta mest till sin fördel i olika simulationssituationer, där man övar för en verklig situation. Det är också bra om ungdomarna skulle simulera graffitimålning först i virtuella utrymmen innan de går och målar en riktig vägg. Under evenemanget hörde vi att det igen inkommande sommar kommer att ordnas ett graffitiläger i Jyväskylä som pågår i flera dagar. Staden har gett unga en plats till deras konstverk under en bro. Detta verk kommer under de första dagarna att planeras med VR-program innan verkliga åtgärder vidtas. På detta sätt stöds hållbar utveckling av graffitimålning genom att spara färg och de ungas hälsa.

Under innevarande år samlar Verke goda exempel på användningen av VR-utrymmen inom ungdomsarbetet och sammanställer de bästa tipsen och råden till alla ungdomsarbetares förfogande. Kontakta mig om det finns goda exempel även för andras bruk inom det ungdomsarbete som ni utför!

Visa alla blogginlägg

Arkiv