Arkiv

Varför är motståndaren homo?

31. augusti 2015

Elektronisk sport är en internationellt växande hobby och nya lag uppkommer dagligen. Spelandet har blivit en social hobby, som är populär framför allt bland unga.

Elektronisk sport kan i mångt jämföras med traditionell idrott. I båda grenarna skapar lagen en teamanda genom att diskutera sinsemellan, och personer som spelar tätt tillsammans bildar snabbt grupper. Inom elektronisk sport används ofta samtalsprogram, såsom Skype, TeamSpeak och Ventrilo. Många lag tränar mycket tillsammans utanför de egentliga spelen och via elektronisk sport kan man nätverka med andra spelare och skapa vänskapsförhållanden. I dessa lagsporter är det gemensamt att lagen har en gemensam fiende – homosexuella.

Elektronisk sport och spelande överlag uppfattas som en pojkgren och även en maskulin hobby. Stereotypiskt spelar pojkar krigsspel, i vilka man ska döda och vinna motståndaren, medan flickorna spelar djur- och inredningsspel, som till exempel Sims-spelen från EA Games. I spelvärlden är hjältarna ofta manliga män och kvinnorna vackra. Spelvärlden kan sägas vara kraftigt hetero- och könsnormativ, och den verkar endast rymma män och pojkar – det vill säga hetero-sådana.

Så är det ändå inte, utan till exempel bland dem som spelar MOBA League of Legends från Riot Games finns det många kvinnliga och homosexuella spelare. Även i exempelvis Mass Effect-spelserien finns det figurer som hör till en sexuell minoritet samt figurer vars kön inte har definierats. Även om det börjar finnas många slags figurer i spelen och spelarna är annat än heterokillar, har språkbruket i anknytning till det sociala spelandet formats enligt stereotypierna. En motståndare som spelar bättre, eller som man inte lyckas träffa, kallas ofta för homosexuell.

”Igen väljde den där homon!”
”Jag är förresten bög.”

Homo har blivit ett allmänt skällsord och är sannolikt det vanligaste i skolan. Genom att kalla någon för homo vill man särskilja personen från gruppen och föra fram en sådan avvikelse som inte skulle vara önskvärd enligt majoriteten. Utifrån det språk som används i spelvärlden är det många representanter för sexuella och könsliga minoriteter som stannar upp och funderar om det finns plats för dem i lagen eller spelet. Är homosexualitet en sådan egenskap eller sak, som hindrar en från att sporta eller hålla på med e-sport?

Efter att jag lyssnat en tid, och totalt blivit trött på hur mina spelkamrater skällde ut motståndarna för att vara homosexuella, beslutade jag mig för att komma ut ur skåpet mitt under spelets gång. ”Jag är förresten gay”, konstaterade jag modigt och därefter var det några alltför långa sekunder tystnad. Alla kände sig mycket obekväma i situationen, eftersom ingen tidigare hade tänkt på vad de sagt om och om igen i flera olika spel, och hur det kunde kännas för en person som är homosexuell.

”Ja, alltså, inte menade jag något illa.”

Ofta är problemet med ett språkbruk som låter homofobiskt att talaren själv inte förstår hur det hatfyllda talet kan låta i lyssnarens öron. Olika åsikter, vitsar och insidegrejer, har kunnat finnas i samtalet redan länge, varvid man utgår ifrån att åhörarna inte tar ”skämten” på allvar. Inte har man för avsikt att såra eller sätta någon i en ojämlik ställning, men orden har alltid sina åhörare och texterna sina läsare. Ett homofobiskt språkbruk, även om det avsett som en harmlös vits, kan lätt få till stånd en snöbollseffekt i en liten grupp. Men vem är det som ska bryta denna spiral?

Skällsord eller en identitet?

Homosexualitet är en sexuell läggning där en person känner emotionell och/eller fysisk attraktion mot en person av samma kön. Med homon avses ofta män som är intresserade av andra män. Det handlar alltså om en del av människans identitet – inte om ett skällsord. Jag har alltid tyckt att det är konstigt att kalla någon för homo. Vare sig det gäller en människa eller en sak, så kan den vara homo. Det vill säga kan något som är förknippat med människors identitet göra dem till bättre eller sämre människor?

De som talar om homon är inte människor i de sexuella minoriteterna. Det finska språket är mycket rikt och det har bland annat en lång lista med olika svordomar och andra kraftuttryck, och vi kan alla använda det på ett mångsidigt sätt. Däremot har vi i språket gett en identitet en innebörd som anger människors olika värde. Att kalla någon eller något för homo – är aldrig acceptabelt och ingen ska behöva höra det.

Tänk dig en grupp människor som alla spelar fotboll. Varje spelare spelar enligt reglerna, är en ärlig och rättvis spelkamrat även mot motståndarna. Efter spelet skakar alla spelare hand med spelarna i motståndarlaget och tackar för ett bra spel. Efter spelet byter man till rena kläder och åker hem. En del av laget hör till en sexuell minoritet, en del till en könsminoritet och en del har en annan etnisk bakgrund. På vilken punkt skiljer sig någon av personerna i minoriteterna från de övriga spelarna?

Precis. Hur tyckte du själv att det gick?

Visa alla blogginlägg

Arkiv