Henkilö ottaa taivasta vasten selfietä talvivaatteissa.

På vilket sätt utför jag kvalitativt ungdomsarbete på webben?

Plats YouTube ja Facebook

Online-event

15.4.2021 / Mimmi Mäkinen-Kokkonen & Noora Järvi

I Verkes nya utbildningsserie bekantar man sig med hjälp av tre webbföreläsningar med teman inom det digitala ungdomsarbetet. Avsikten med serien är att gång på gång förstärka det yrkesmässiga digitala kunnandet hos ungdomsarbetarna genom att börja från grunden. Föreläsningarna är öppna för alla oberoende kunskaper.

15.4. På vilket sätt utför jag kvalitativt ungdomsarbete på webben?

I den andra delen fördjupar vi oss i högklassigheten av ungdomsarbete på webben: vilka alla faktorer högklassigheten i ungdomsarbete på webben bygger på, hur den kan mätas och definieras samt hur man vet att det egna ungdomsarbetet på webben är kvalitativt. Noora Järvi, planerare av det digitala ungdomsarbetet och mediafostran vid Mannerheims Barnskyddsförbund, deltar som expertgäst.

Videon är textad till svenska.

På vilket sätt utför jag kvalitativt ungdomsarbete på webben?