En flicka skjuter video utomhus

Verke LIVE: Hybridungdomsarbete?

1.10.2020 / Mimmi Mäkinen-Kokkonen / längd 18 min

I och med coronan har man börjat diskutera möjligheten med en hybridmodell, där arbetet samtidigt utförs på distans och fysiskt närvarande. Men hur kunde hybridungdomsarbete se ut? Vad lönar det sig att ta i beaktande när man planerar hybridungdomsarbete? Hurdana exempel på det har funnits redan innan coronan?

Videon är textad till svenska.