Människa står med ryggen vänt i gräset

Verke LIVE: Handledning av ungdomar i en webbmiljö

26.11.2020 / Mika Pietilä / längd 26 min

Verke LIVE koncentrerade sig den här gången på ungas informations-, rådgivnings- och handledningtjänster på webben. Vilka särskilda drag har handledning av unga i en webbmiljö? Hur kan man skapa en god dialog med den unga över nätet? Hur man kan främja gruppens känsla av trygghet på nätet? Suvi från Verke har som gäst Mika Pietilä från Koordinaatti.

Videon är textad till svenska.