kvinna sitter på café och skrattar.

Laura Halenius

Jag arbetar hos Sitra som ledande expert för samhällelig marknadsföring och beslutsfattarkommunikation i projektet IHAN® – människoorienterad dataekonomi. Min uppgift är att skapa förståelse för varför dataekonomins nya paradigm bör byggas just på människoorientering.

Laura Halenius

Bloggarens alla inlägg

  • Robotin käsi.

    Varför borde vi alla förstå den artificiella intelligensen?

    Laura Halenius | 20. mars 2019

    Vet du redan vad artificiell intelligens är? Alla pratar om det, men få av oss vet fortfarande vad det egentligen betyder.