Ungdomsarbete 2030

Verkes publikationer.

Verkes nya webbpublikation för ungdomsarbetare är nu publicerad. Kolla in observationer från en teknologiserande värld om Vad borde undgdomsarbete veta? Observationer av en teknologiserande värld -webbpublikationen.

Hur kopplas digitalitet till ungdomsarbete och dess praxis och uppbyggnad? Hur ser framtiden ut för ungdomsarbete i en alltmer teknologiserad värld? Ersätter artificiell intelligens ungdomsarbetare i framtiden?

Publikationen samlar ihop Verkes personals uppfattningar om bland annat sociala medier, artificiell intelligens, ungas digitala kompetens, digitala kulturer samt ledarskap. Boken har även rikligt med kompletterande material om ämnet samt praktiska utvecklingsverktyg.

Visa alla publikationer