kvinna sitter på café och skrattar.

Antti Korhonen

Antti är en savolaxisk wannabe-socialpedagog som arbetar som koordinator för det internationella ungdomsarbetet vid Ungdomscentren i Finland (#ungdomscentrenifinland). Icke-formellt lärande, dess erkännande och identifiering är hans yrkesmässiga passion. Bland annat benämningar som ”Ansvarsfull youtubare”, ”Int-katalysator”, ”Reflective digi-learner” och ”Extraordinary agent of online youth work” har från ungdomars internationella projekt på den senaste tiden samlats i den egna benämningsportfolien.

Antti Korhonen

Bloggarens alla inlägg

  • Kunskapsmärken – Gotta Catch ’em All!

    Antti Korhonen | 24. augusti 2017

    Tänk dig om det skulle finnas en lärsituation som skräddarsytts just för dig i varje Pokémon som du jagat.