Blogg På Verkes blogg publiceras texter kopplade till digitalt ungdomsarbete samt ungdomars användning av media och teknologi

kvinna som sitter framför sängen och tittar på hennes laptop.

Arkiv

Sök blogginlägg

Blogginlägg

 • Medborgaraktivism på gatorna – mer omfattande deltagande digitalt

  Iita-Mari Ruponen Panu Räsänen | 08. april 2022

  Medborgaraktivismen hör till demokratin och är allas rättighet. Även om medborgaraktivismens teman inte alltid berör en själv eller om ämnena känns...

 • Förebyggande av digital marginalisering i ungas bemötande

  Meri-Tuulia Kaarakainen | 21. mars 2022

  Efter att de digitala teknologierna snabbt spridit sig till de sociala, ekonomiska och personliga delarna av livet har den digitala ojämlikheten blivit en...

 • Ihmisiä kahvilassa, osa keskustelee keskenään ja osa on puhelimella tai tietokoneella

  Attityder har betydelse i digitaliseringen av ungdomsarbetet

  Noora Lehtonen | 17. mars 2022

 • Kolme nuorta katsovat ympyrässä yhden nuoren puhelinta

  Likvärdig eller ojämlik digital ungdom?

  Kristiina Korjonen-Kuusipuro Sari Tuuva-Hongisto | 01. mars 2022

  I Finland tror man att digitaliseringen skapar jämlika möjligheter för unga. Och de unga har tagit de digitala urvalen till sig som en del av vardagen för...

 • Henkilö pelaa tietokonepeliä konsoliohjaimella.

  Non-toxic-projektet – Byggande av en rejäl och hållbar spelkultur

  Susi Nousiainen | 14. februari 2022

  Vem har som uppgift att vara spelfostrare? Vad ska man göra om unga bemöter trakasserier i spelen? Kan en enskild ungdomsarbetare förändra spelkulturen att...

 • Useita avattuuja maalipuekkeja ja maalari valitsemassa yhtä väreistä

  Tilltalande konst – konstgrupp för unga i Discord

  Kukka Heiskanen Sisko Eskelinen | 01. februari 2022

  Det här är en berättelse om hur det som var omöjligt blev möjligt. Hur en kollega förlorade den andra och hur de hittade tillbaka till varandra efter...

 • Kaksi ikkunaa, jossa peliaiheisia tarroja ja väriikäs open-kyltti

  Få tillbaka glädjen att göra saker tillsammans

  Minna Ilva | 24. november 2021

  Jag anslöt mig till Verkes verksamhet i början av oktober. Jag hade upplevt och följt med coronakrisen i en organisation inom socialbranschen. När...

 • Tur att jag kollapsade totalt eftersom jag först då lärde mig att ta emot hjälp

  Raakel Aaltonen | 03. november 2021

  Att förmedla denna lärdom vidare till de unga är en av de viktigaste gåvorna vi kan ge åt växande sinnelag. Genom att vara barmhärtig mot oss själv...

 • Kolme henkilöä saman kannettavan tietokoneen ääressä

  Vad bör man göra för att mäta effekten av ungdomsarbete på webben?

  Marja Moisala Sofia Laine | 25. oktober 2021

  I Juvenia utredde man nuläget för att mäta effekten av ungdomsarbete på webben och framtidsvisioner. Man skapade även rekommendationer för utvärdering av...