Blogg På Verkes blogg publiceras texter kopplade till digitalt ungdomsarbete samt ungdomars användning av media och teknologi

kvinna som sitter framför sängen och tittar på hennes laptop.

Arkiv

Sök blogginlägg

Blogginlägg

 • Kartläggning om digitalt ungdomsarbete i Svenskfinland och på Åland

  Denice Lönnroth | 31. maj 2023

  Vi lever i en kaotisk värld just nu där kris efter kris utlöser varandra. Undersökningar lyfter fram att våra ungdomar mår allt sämre. Orsakerna till det...

 • Grundläggande digitala färdigheter för unga vuxna

  Jetta Sirola | 27. februari 2023

  I projektet Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa (ESF) ordnar vi avgiftsfri handledning om teman som rör digitala färdigheter, utbildning och sysselsättning...

 • Mot en ungdomslokal på nätet som präglas av gemenskap

  Annika Väinä | 27. februari 2023

  Internet gör det möjligt för ungdomslokalsarbetet att följa de unga dit där de tillbringar sin tid. När man lyckas utforma tjänsten och dess innehåll...

 • Nästa steg i församlingarnas digitala ungdomsarbete bör tas i en mer målinriktad riktning

  Nelli Jäntti-Tuominen | 24. februari 2023

  Vuxna som uppfattas som trygga stärker ungas aktörskap, välbefinnande och känsla av trygghet även digitalt. För detta behövs kompetensutveckling,...

 • Digitalt arbete och digitala färdigheter – en del av kyrkans ungdomsarbete och ungdomsarbetshandledarnas verktygslåda

  Rose-Marie Virolainen | 01. februari 2023

  Digitalisering är ett aktuellt, framtidspåverkande och betydande fenomen. Utöver kyrkans mission betonas i kärnkunnandet för kyrkans pedagogiska yrken...

 • Intervju med verktyget ChatGPT

  Panu Räsänen Marcus Lundqvist | 01. februari 2023

  Vi intervjuade OpenAI:s utvecklade språkmodell med namnet ChatGPT som använder artificiell intelligens. Alla svar är tagna direkt genom att kopiera och...

 • Human hand touching with artificial intelligence robot.

  Ungdomsarbetet kan stärka framtidstron

  Antti Rantaniva Ville Eerikäinen | 28. november 2022

  Framtidshandledningen har utvecklats vid framtidsforskningscentralen vid Åbo universitet samt i flera projekt från 2010-talet till ett verktyg för den...

 • tekoälykuva tietokoneista

  Problemspelande eller problematiskt bemötande?

  Panu Räsänen | 28. november 2022

  Under årens lopp har jag i flera sammanhang fått frågan om spelproblem hos unga, om problematiskt spelande och rent av om spelberoende. Jag kommer nu att...

 • tekoälykuva miehestä pellon reunalla

  Vilse i spelvärldarna

  Beku PrinssiAatami | 02. november 2022

  När Helsingfors stads ungdomstjänsters enhet för uppsökande ungdomsarbete för några år sedan började fundera på att använda webben och digitala...