Verke on laatinut yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien nuorisotyön ammattilaisten kanssa suuntaviivat digitaalisen nuorisotyön kehittämisen tueksi. Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivojen pyrkimyksenä on lisätä keskustelua siitä, miten digitaalista nuorisotyötä voidaan kehittää strategisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Suuntaviivat koostuvat kahdeksasta digitaalista nuorisotyötä edistävästä periaatteesta sekä niihin liittyvistä toimenpide-ehdotuksista, jotka vievät periaatteet käytännön toiminnan tasolle. Lähtökohtana on, että periaatteet kytkeytyvät osaksi nuorisotyön yleisiä tavoitteita, jolloin digitaalinen nuorisotyö ei näyttäydy muusta nuorisotyöstä erillisenä työmuotona vaan koko nuorisotyötä läpileikkaavana osa-alueena.

Suuntaviivojen pohjalta on tuotettu kehittämissuunnitelmalomake, jota voidaan käyttää digitaalisen nuorisotyön suunnittelun tukena. Täytettävä lomake löytyy PDF-versiona ja Word-versiona.

Kohti digitaalista nuorisotyötä -teos tarjoaa käytännön tukea digitaalisen nuorisotyön suuntaviivojen läpikäymiseen sekä digitaalisen nuorisotyön strategiseen kehittämiseen. Julkaisun sisällön tuottamisessa on ollut mukana 40 nuorten parissa toimivaa ammattilaista eri puolilta Suomea.