Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2019

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2019 on järjestyksessään neljäs kuntien digitaalista nuorisotyötä ja nuorisotyön digitalisaatiota kartoittava selvitys. Aiemmat selvitykset on toteutettu vuosina 2013, 2015 ja 2017.

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiota lähestytään selvityksessä viiden teemakokonaisuuden kautta: 1) suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digitaalisuuden hyödyntäminen, 3) digitaalinen osaaminen, 4) toimintakulttuuri sekä 5) nuorisotyön digitalisaation kehittäminen. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan, millaisia muutoksia kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiossa on viime vuosina tapahtunut.

Tekijä: Verke
ISBN 978-951-9245-60-7
Julkaisuvuosi: 2019

Pinkillä pohjalla kolme värikästä pylväsdiagrammia ja teksti Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2019
Katso kaikki julkaisut