Kohti digitaalista nuorisotyötä

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

Mitä digitalisaatio tarkoittaa nuorisotoimialan näkökulmasta? Miten digitaalisuus kietoutuu nuorisotyön tavoitteisiin ja käytäntöihin? Mitä tarkoittaa digitaalinen nuorisotyö ja miten sitä voidaan kehittää organisaatioiden toiminnassa?

Kohti digitaalista nuorisotyötä -artikkelijulkaisu avaa näkökulmia digitalisaation ja nuorisotyön väliseen suhteeseen. Teoksessa aihetta lähestytään digitaalisen nuorisotyön suuntaviivojen avulla. Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat koostuvat kahdeksasta digitaalista nuorisotyötä edistävästä periaatteesta sekä toimenpide-ehdotuksista, joilla viedään periaatteita käytännön toiminnan tasolle. Kirjan luvuissa kutakin periaatetta havainnollistetaan nuorisoalan toimijoiden käytännön esimerkkien avulla.

Tekijä: Heikki Lauha & Suvi Tuominen (toim.)
ISBN: ISBN 978-951-9245-33-1 (nid.), ISBN 978-951-9245-34-8 (pdf)
Julkaisuvuosi: 2016

Vaaleanpunaisen taustan päällä violetteja renkaita ja teksti Kohti digitaalista nuorisotyötä
Katso kaikki julkaisut