Verken julkaisut

Verke julkaisee vuosittain digitaaliseen nuorisotyöhön ja nuorten verkkokulttuureihin liittyviä oppaita, selvityksiä, artikkelikokoelmia ja muita julkaisuja. Kaikki Verken julkaisut on ladattavissa tältä sivulta pdf-muodossa.

Osa julkaisuista on myös painetussa muodossa. Julkaisujen painettuja versioita voi tilata täyttämällä tämän sivun lopussa olevan tilauslomakkeen tai osoitteesta info@verke.org. Postitamme korkeintaan 5 kappaletta yhtä materiaalia per tilaus.  Emme valitettavasti voi postittaa julkaisuja EU:n ulkopuolelle.

Innoboksi

Innoboksin avulla on mahdollista kehittää uusia toimintatapoja, menetelmiä tai palveluita nuorisotyön tarpeisiin. Innoboksia voi käyttää yksin, porukalla tai vaikka koko työyhteisön voimin. Boksi sisältää muun muassa yli 50 harjoituskorttia, tehtävävihkon, post-it-lappuja, kynän sekä korvatulpat.

Suuren suosion vuoksi Innobokseja voi tilata enintään 3kpl. Suuremmissa tilauksissa ole yhteydessä info@verke.org,

PDF: www.innoboksi.fi
Tekijä: Verke
Julkaisuvuosi: 2019

Mitä nuorisotyön tulisi tietää?

Miten digitalisaatio kytkeytyy tällä hetkellä nuorisotyön käytäntöihin ja rakenteisiin? Miltä teknologisoituvan nuorisotyön tulevaisuus näyttää? Korvaako tekoäly jatkossa nuorisotyöntekijän?

Julkaisu kokoaa Verken työntekijöiden näkemyksiä esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, tekoälystä, nuorten digiosaamisesta, digitaalisista kulttuureista sekä johtamisesta. Teemakirjoituksissa esitetään rohkeitakin visioita ja annetaan eväitä nuorisotyön digitalisaation edistämiseen. Teoksessa on myös mukana runsaasti aihetta koskevaa oheismateriaalia sekä käytännön kehittämistyökaluja.

PDF: Mitä nuorisotyön tulisi tietää?
Tekijä: Verke
ISBN 978-951-9245-61-4 (painettu)
ISBN 978-951-9245-62-1 (pdf)
Julkaisuvuosi: 2019

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2019 (vain pdf)

Kunnallisen nuoristyön digitalisaatio 2019 on järjestyksessään neljäs kuntien digitaalista nuorisotyötä ja nuorisotyön digitalisaatiota kartoittava selvitys. Aiemmat selvitykset on toteutettu vuosina 2013, 2015 ja 2017.

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiota lähestytään selvityksessä viiden teemakokonaisuuden kautta: 1) suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digitaalisuuden hyödyntäminen, 3) digitaalinen osaaminen, 4) toimintakulttuuri sekä 5) nuorisotyön digitalisaation kehittäminen. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan, millaisia muutoksia kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiossa on viime vuosina tapahtunut.

PDF: Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2019
Tekijä: Verke
ISBN 978-951-9245-60-7
Julkaisuvuosi: 2019

Digitalisaatio ja nuorisotyö

Miten digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaamme? Mitkä ovat tärkeimmät teknologiset kehityssuunnat tai ”megatrendit”, joista meidän tulisi olla tietoisia? Miten nämä kehityssuunnat vaikuttavat nuoriin ja heidän tulevaisuuteensa?

Julkaisun pyrkimyksenä on tuoda esiin, millaisia teknologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia digitalisaatiolla on suhteessa nuoriin, sekä pohtia teknologiseen kehitykseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. Julkaisussa tehdään myös näkyväksi digitaalisen nuorisotyön ja älykkään nuorisotyön (smart youth work) käsitteitä, sekä pohditaan, miten niiden avulla voidaan tukea nuorisotyön kehittymistä. Teos on tilattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

PDF: Digitalisaatio ja nuorisotyö
PDF: Digitalisering och ungdomsarbete
PDF: Digitalisation and youth work
Tekijä: Verke & ENTK
ISBN 978-951-9245-54-6 (painettu)
ISBN 978-951-9245-55-3 (pdf)
Julkaisuvuosi: 2019

Maker-toiminta nuorisotyössä (vain pdf)

Mitä maker-liike tarkoittaa nuorisotyön näkökulmasta? Mitä yhteistä on maker-kulttuurilla ja nuorisotyöllä? Mitä lisäarvoa käytännön maker-toiminnalla voidaan tuoda olemassaoleviin nuorisotyön toimintamuotoihin? Miten maker-toiminnassa voi päästä alkuun?

Tämän julkaisun artikkelit pyrkivät avaamaan maker-toiminnan mahdollisuuksia nuorisotyössä niin yhteiskunnan digitalisaation, maker-kulttuurin kuin käytännön nuorisotyöllisen toiminnan kannalta. Teos on suunnattu kaikille digitaalisesta nuorisotyöstä ja maker-toiminnasta kiinnostuneille. Teos on tilattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

PDF: Maker-toiminta nuorisotyössä 2019
PDF: Maker-verksamhet i ungdomsarbete
PDF: Maker activities in youth work
Tekijä: Verke
ISBN: 978-951-9245-45-4 (Painettu)
ISBN: 978-951-9245-46-1 (pdf)
Julkaisuvuosi: 2019

Digitaalisuus järjestöjen nuorisotoiminnassa 2018 (vain pdf)

Verken nuorisoalan järjestöjen digitalisaatiota tarkasteleva selvitys lähestyy digitalisaatiokehitystä viiden teemakokonaisuuden kautta: 1) toimijoiden suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digitaalisen nuorisotoiminnan muodot ja käytössä olevat välineet, 3) digitaalinen osaaminen ja osaamistarpeet, 4) digitaalisuuden hyödyntämistä mahdollistavat ja vaikeuttavat tekijät sekä 5) digitaalisen nuorisotoiminnan strateginen kehittäminen. Selvityksen tulokset perustuvat syyskuussa 2018 tuotettuun kyselyyn, joka suunnattiin kaikille nuorisoalan järjestöissä toimiville työntekijöille, esimiehille ja vapaaehtoisille. Kyselyn otos koostuu 164 vastaajasta kaikkiaan 42 eri järjestöstä ja 18 maakunnasta.

PDF: Digitaalisuus järjestöjen nuorisotoiminnassa 2018
Tekijä: Verke
ISBN: 978-951-9245-44-7 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018

”Digital Youth Work – a Finnish perspective” (Painos loppu)

“Digital youth work – a Finnish perspective” on englanninkielinen 32 artikkelin kokoelma, joka valottaa suomalaisen digitaalisen nuorisotyön nykytilaa ja taustoja. Osa artikkeleista on julkaistu aiemmin Verken aiemmissa julkaisuissa ja osa kirjoitettu erityisesti tätä teosta varten. Kirjan kohderyhmänä ovat pääosin digitaalisen nuorisotyön eurooppalaiset toimijat, mutta se on hyödyksi myös kansainvälisissä kuvioissa toimiville suomalaisille toimijoille. 

PDF: Digital youth work – a Finnish perspective
e-lukija: epub ja Kindle
Tekijät: Juha Kiviniemi & Suvi Tuominen (toim.)
Sivuja: 172
ISBN: 978-951-9245-40-9 (painettu), 978-951-9245-41-6 (Sähköinen)
Julkaisuvuosi: 2017

”Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea” (vain pdf)

Järjestyksessään kolmas kuntien nuorisotyöntekijöiden digitaalisen median ja teknologian käyttöä kartoittava selvitys pureutuu digitali­saation vaikutuksiin nuorisotyössä. Selvitykseen on myös kartoitettu aiempaa laajemmin esimiesten kokemuksia digitaalisen median ja teknologian käytöstä. Selvitys koostuu määrällisestä (kuntakysely) ja laadullisesta (työpajat) aineistosta. Kyselyn otos koostuu 633 vastaajasta (192:sta kunnasta), joista 567 työskentelee nuorten parissa ja 130 toimii täysin tai osittain nuorisoalan esimiestehtävissä.

PDF: ”Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea” – Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017
Tekijä: Heikki Lauha & Suvi Tuominen (toim.)
ISBN: 978-951-9245-39-3 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2017

Kohti digitaalista nuorisotyötä

Mitä digitalisaatio tarkoittaa nuorisotoimialan näkökulmasta? Miten digitaalisuus kietoutuu nuorisotyön tavoitteisiin ja käytäntöihin? Mitä tarkoittaa digitaalinen nuorisotyö ja miten sitä voidaan kehittää organisaatioiden toiminnassa?

Artikkelijulkaisu avaa näkökulmia digitalisaation ja nuorisotyön väliseen suhteeseen. Teoksessa aihetta lähestytään digitaalisen nuorisotyön suuntaviivojen avulla. Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat koostuvat kahdeksasta digitaalista nuorisotyötä edistävästä periaatteesta sekä toimenpide-ehdotuksista, joilla viedään periaatteita käytännön toiminnan tasolle. Kirjan luvuissa kutakin periaatetta havainnollistetaan nuorisoalan toimijoiden käytännön esimerkkien avulla.

PDF: Kohti digitaalista nuorisotyötä
Tekijä: Heikki Lauha & Suvi Tuominen (toim.)
ISBN: ISBN 978-951-9245-33-1 (nid.), ISBN 978-951-9245-34-8 (pdf)
Julkaisuvuosi: 2016

Nuorisotyö lanittaa

Laniopas

Nuorisotyö lanittaa  on menetelmäopas, joka keskittyy yhteen pelikulttuurin ilmiöön, LAN-tapahtumiin. Kirjassa käsitellään käytännön esimerkkien kautta, kuinka nuorisotyö voi näkyä LAN-tapahtumassa. Kokemuksia jaetaan mm. ihan ensimmäisistä järjestetyistä laneista sekä siitä, millaista on toimia nuoriso-ohjaajana keskellä nuorten pelitapahtumaa. Opas on tarkoitettu kaikille nuorisotyötä tekeville, jotka ovat kiinnostuneita LAN-tapahtumista tai niiden hyödyntämisestä omassa toiminnassaan.

PDF: Nuorisotyö lanittaa
Tekijä: Pasi Tuominen (toim.)

ISBN 978-951-9245-31-7 (nid.)
ISBN 978-951-9245-32-4 (pdf)
Julkaisuvuosi: 2016

”Internet ei ole mörkö, vaan mahdollisuus” (vain pdf)

Kuntakysely 2015Miten internetiä käytetään osana nuorisotyötä? Millaisia muutoksia netinkäytössä on tapahtunut kahdessa vuodessa? Millaista tukea nuorisotyöntekijät kokevat kaipaavansa digitalisen median käyttöön? Kysely koski internetin käyttämistä nuorten parissa tehtävässä työssä. Kyselyn otos kattaa 915 nuorisotyöntekijää 232 kunnasta.

PDF: ”Internet ei ole mörkö, vaan mahdollisuus” – Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä 2015
Tekijä: Helmi Linkosalo
ISBN: 978-951-9245-30-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015

Verkko nuorten kokemana ja kertomana (vain pdf)

Verkko nuorten kokemana ja kertomanaNuorten verkkomaailma ja -kulttuuri on tänä päivänä hyvin rikasta: siihen liittyy niin oman identiteetin rakentamista, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä kuin uudenlaista osallisuutta ja toimijuutta. Verkko nuorten kokemana ja kertomana -artikkelikokoelman tavoitteena on tarjota uudenlaisia näkökulmia nuorten verkon käyttöön. Se käsittelee aihetta erityisesti nuorten omien kokemusten ja merkityksenantojen kautta.

PDF: Verkko nuorten kokemana ja kertomana
Tekijä: Heikki Lauha (toim.)
ISBN: 978-951-9245-26-3 (nid.), 978-951-9245-27-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015

Nuorisotyö pelaa

Peliopas

Kuuluuko digitaalinen pelaaminen nuorisotyöhön? Voiko pelien ympärille järjestettyä toimintaa toteuttaa nuorten parissa tehtävässä työssä tavoitteellisesti? Nuorisotyö pelaa on menetelmäopas, joka tarjoaa käytännön toimintaesimerkkien avulla näkökulmia ja työkaluja siihen, miten positiivista pelikulttuuria voidaan eri tavoin edistää nuorisotyössä. Oppaan työstämiseen on osallistunut 17 kirjoittajaa eri puolilta Suomea niin kunnista, järjestöistä kuin seurakunnistakin.

PDF: Nuorisotyö pelaa
Tekijä: Heikki Lauha (toim.)
ISBN: 978-951-9245-22-5 (nid.), 978-951-9245-23-2 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014

Identiteetti, toimijuus ja vuorovaikutus verkossa (vain pdf)

Identiteetti, toimijuus ja vuorovaikutus verkossa

Verkko mahdollistaa identiteettikokeilut, monipuolistaa ystävyyssuhteita, laajentaa kaveripiiriä ja tarjoaa vaikuttamisen mahdollisuuksia. Nämä teemat nousivat esille Verken tekemästä tutkimuskartoituksesta, joka kokoaa yhteen viime vuosina 2010-2014 julkaistua nuorten verkkokulttuuria käsittelevää kotimaista tutkimusta. Kartoitusta varten käytiin läpi yli 200 tutkimusta ja opinnäytetyötä.

PDF: Identiteetti, vuorovaikutus ja toimijuus verkossa – Kartoitus nuorten verkkokulttuuria käsittelevästä kotimaisesta tutkimuksesta
Tekijä: Annukka Lehtikangas
ISBN: 978-951-9245-24-9 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014

Nuorisotyö bloggaa  (vain pdf)

Blogiopas

Nuorisotyö bloggaa on opas blogien ja blogitoiminnan hyödyntämiseen nuorten parissa tehtävässä työssä. Opas lähestyy aihetta nuorisotyöllisestä näkökulmasta ja pohjautuu erilaisiin hyviin käytäntöihin, joita nuorisotyössä on blogien parissa tehty. Oppaan tavoitteena on antaa lukijalle eväitä ja näkökulmia blogitoiminnan järjestämiseen sekä kannustaa median ja internetin hyödyntämiseen oman kohderyhmän kanssa.

PDF: Nuorisotyö bloggaa
Tekijät: Tero Huttunen, Heikki Lauha, Henna Middeke & Veera Säilä (toim.)
ISBN: 978-951-9245-20-1 (nid.), 978-951-9245-21-8 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa (Painos loppu)

Verkko nuorisotyossa

Mitä on verkkonuorisotyö ja miten verkkoa hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä työssä? Mitä asioita ja ilmiöitä on nuorten verkkomaailmassa ja -kulttuurissa juuri nyt havaittavissa? Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa -artikkelijulkaisu tarjoaa näköaloja tämänhetkiseen verkkonuorisotyöhön. Kirjan sisältö on kerätty ja toimitettu vuosien 2013–2014 aikana Verken verkkosivustolla julkaistuista Viikon näkökulma -artikkeleista sekä Hyvä käytäntö -kuvauksista.

PDF: Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa
Tekijät: Heikki Lauha & Leena Tuuttila (toim.)
ISBN: 978-951-9245-17-1 (nid.), 978-951-9245-18-8 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014

Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä (vain pdf)

Kuntakysely 2013Kuinka paljon verkkoa käytetään nuorisotyön tekemiseen? Minkälaiset edellytykset verkkonuorisotyön tekemiseen on? Verke toteutti kyselyn kuntien nuorisotyöntekijöille internetin käytöstä nuorten parissa tehtävässä työssä. Kyselyyn tuli kaikkiaan 888 vastausta yhteensä 249 kunnasta. Raportissa tarkastellaan internetin käyttöä kuntien nuorisotyössä seitsemän teemakokonaisuuden kautta, joita ovat: työntekijöiden asenteet ja käsitykset, internetin käyttö, välineistö ja resurssit, ohjeistukset ja mittarit, tietotaito ja osaaminen, kehittämiskohteet ja haasteet sekä tulevaisuudennäkymät.

PDF: Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä
Tekijä: Sylvia Hyry
Julkaisuvuosi: 2013

Pelikasvattajan käsikirja (vain pdf)

Pelikasvattajan kasikirja

Pelikasvattajien verkoston jäsenten kirjoittama maksuton Pelikasvattajan käsikirja on tarkoitettu avuksi kaikenlaisille pelikasvattajille. Sen kohderyhmänä ovat niin vanhemmat, koulut, kirjastot, nuorisotoimet kuin muutkin tahot, jotka kohtaavat lapsia, nuoria ja aikuisia, jotka pelaavat. Kirjan tarkoituksena on antaa asiantuntevaa, tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa siitä, mistä pelaamisessa ja siihen liittyvissä ilmiöissä on kyse.

PDF: Pelikasvattajan käsikirja
Tekijät: J. Tuomas Harviainen, Mikko Meriläinen & Tommi Tossavainen (toim.)
ISBN: 978-952-6696-05-8
Julkaisuvuosi: 2013

 

Tilaan seuraavat julkaisut: