Teknologian ympäristövaikutukset

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

Verken tavoitteena on lisätä keskustelua nuorisotoimialalla teknologian ja ilmastonmuutoksen välisestä suhteesta: Miten teknologia on samaan aikaan uhka ympäristölle mutta toisaalta myös mahdollisuus ilmastonmuutoksen torjunnassa? Miten näitä teemoja tulisi käsitellä nuorisotyössä?

Teeman pohjalta on toteutettu kolme toisiaan täydentävää kokonaisuutta – kattava monimediajulkaisu, kaksiosainen DocVerke-studio-ohjelma ja neliosainen podcast-sarja. Kaikki aineistot on koottu tälle sivulle.

Miten teknologian avulla sekä tuhotaan että pelastetaan maailma?

Monimediajulkaisu tarkastelee teknologisen kehityksen ja digitalisaation vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen sekä antaa nuorisotyöhön ajateltavaa ja käytännön vinkkejä. Kuinka paljon YouTube-videon tai Netflixin katselu kuluttaa energiaa ja mikä niiden hiilijalanjälki on? Ja miten tähän kaikkeen liittyy kivikirves?  

Ympäristökasvatusta teknologian avulla – Tapaus ilmastonmuutos

Neliosaisessa podcast-sarjassa tutkitaan teknologian vaikutuksia ympäristöön, ilmastoon ja ihmisiin. Jaksoissa pohditaan esimerkiksi, onko digitalisaatio uhka vai mahdollisuus ympäristölle, pystyykö pelillistämisellä pienentämään hiilijalanjälkeä ja miten kaikista kyseisiin aiheisiin liittyvistä asioista voi kertoa nuorille.

DocVerke – Teknologian ympäristövaikutukset

Kaksiosaisessa DocVerke-studio-ohjelmassa käsitellään teknologian ja ilmastonmuutoksen yhteyttä toisiinsa sekä miten nämä tekijät muuttavat päivittäisiä toimintojamme, politiikkaa, talouden rakenteita ja nuorisotyötäkin. Ohjelmassa tuodaan esiin näkökulmia niin ilmiön positiivisista puolista kuin sen varjopuolistakin. Sarjan jaksoissa asiantuntijavieraat katsovat aluksi yhdessä aiheeseen liittyvän videon, jonka jälkeen käydään keskustelua videolla esiintyneistä teemoista. Sarjan molemmat jaksot on nyt katsottavissa Verken YouTube-kanavalla!

Katso kaikki julkaisut

Sinua saattaisi kiinnostaa