Vinkkejä toimintaan: Lapsen ja nuoren oikeudet digitaalisissa ympäristöissä

Mies ottaa puhelimella kuvaa ulkona talvimaisemissa selkä kameraan päin.

Koostimme nuorisotyöntekijöille suunnatun materiaalin Lapsen ja nuoren oikeudet digitaalisissa ympäristöissä pohjalta vinkkilistan. Listassa annamme vinkkejä, miten julkaisun kymmenen kohtaa lasten ja nuorten oikeuksista digitaalisissa ympäristöissä voidaan ottaa konkreettisesti huomioon nuorisotoiminnassa.

Julkaisu: Lapsen ja nuoren oikeudet digitaalisissa ympäristöissä
  • Varmista, että nuorilla on esteetön pääsy digitaalisiin resursseihin. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi, että nuorisotyön käyttämät verkkosivustot ja digitaaliset alustat ovat saavutettavia eri käyttäjäryhmille, mukaan lukien nuoret, joilla on erityistarpeita. Tarjoa opetusta ja tukea avustavan teknologian, kuten näyttöjenlukuohjelmien ja tekstistä puheeksi -palveluiden, käyttöön. Varmista myös, että kaikki julkaisusi ja viestintäsi, kuten sosiaalisen median postaukset ja verkkosivujen sisältö, ovat selkeästi ilmaistuja ja ymmärrettäviä eri ikäisille ja taustaisille.

  • Tarkista ja varmista, että käyttämäsi sosiaalisen median alustat ja verkkosivut eivät syrji ketään. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kulttuurisesti herkkien ja monikielisten materiaalien tuottamista ja julkaisemista. Ota huomioon erilaiset kulttuuriset ja sosiaaliset taustat sisällöntuotannossa. Varmista, että kaikki nuoret voivat osallistua toimintaan ja että heidän äänensä kuuluvat tasavertaisesti.

  • Opeta nuorille heidän yksityisyyden suojan perusteita digitaalisissa ympäristöissä. Tämä sisältää tietoisuuden lisäämisen siitä, miten henkilökohtaisia tietoja kerätään ja käytetään verkossa, sekä käytännön ohjeita yksityisyysasetusten hallintaan sosiaalisen median alustoilla. Järjestä työpajoja tai keskusteluita, joissa käsitellään näitä teemoja.

  • Luo selkeät toimintatavat ja ohjeistukset siitä, miten toimia, jos nuori kohtaa haitallista sisältöä verkossa. Opettele tunnistamaan ja raportoimaan haitallista sisältöä, kuten kiusaamista, väkivaltaa ja rasismia. Tee yhteistyötä muiden organisaatioiden ja viranomaisten kanssa haitallisen sisällön torjumiseksi.

  • Varmista, että nuoret saavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista. Tämä voi tarkoittaa luotettavien ja objektiivisten tietolähteiden suosittelemista, sekä harhaanjohtavan tiedon ja valeuutisten tunnistamisen opettamista. Käsitele kriittistä ajattelua ja tiedon arviointia nuorten kanssa.

  • Opeta nuoria ymmärtämään median toimintaa ja vaikutusta. Tämä voi sisältää esimerkiksi koulutusta sosiaalisen median algoritmien ymmärtämisestä, eri mediakanavien luotettavuuden arvioinnista ja väärien uutisten tunnistamisesta. Järjestä työpajoja ja ryhmäkeskusteluja näistä aiheista.

  • Kannusta nuoria käyttämään digitaalisia välineitä luovalla ja tuottavalla tavalla. Järjestä esimerkiksi digitaalisia taidetyöpajoja, koodauskursseja, teköälypajoja tai muita projekteja, joissa nuoret voivat ilmaista itseään ja kehittää digitaalisia taitojaan. Tämä voi sisältää myös kertoja, joissa nuoret suunnittelevat omia sovelluksia, verkkosivuja tai digitaalista sisältöä. Voit myös tukea nuoria heidän omien digitaalisten projektien toteuttamisessa antamalla teknistä apua ja neuvoja.

  • Rohkaise nuoria osallistumaan digitaaliseen kansalaisvaikuttamiseen turvallisesti ja vastuullisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi koulutusten järjestämistä siitä, miten käyttää sosiaalista mediaa positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi tai kuinka osallistua verkkokeskusteluihin rakentavalla tavalla. 

  • Opeta nuoria ymmärtämään, miten digitaaliset innovaatiot vaikuttavat laajemmin yhteiskuntaan ja heidän omaan elämäänsä. Järjestä keskustelutilaisuuksia ja työpajoja, joissa käsitellään esimerkiksi teknologian vaikutusta työelämään, koulutukseen ja arkeen. Tämä voi auttaa nuoria ymmärtämään, miten he voivat sopeutua ja hyödyntää näitä muutoksia omassa elämässään.

  • Kehitä jatkuvasti omaa osaamistasi digitaalisissa asioissa ja jaa tätä tietoa nuorten kanssa. Osallistu koulutustilaisuuksiin, joissa käsitellään erilaisia digitaalisia työkaluja ja teknologioita. Tämä voi sisältää esimerkiksi sosiaalisen median käytön, digitaalisen turvallisuuden, ohjelmoinnin perusteita tai uusimpien teknologisten innovaatioiden esittelyitä. Jatkuva koulutus ja kehittäminen varmistavat, että sekä nuorisotyöntekijät että nuoret pysyvät ajan tasalla digitaalisten trendien ja muutosten suhteen.

Katso kaikki vinkit