Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio -monimediajulkaisussa tarkastellaan kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiota asenteiden, nuorisotyön käytäntöjen, osaamisen sekä suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta. Julkaisussa pohditaan muun muassa sitä, mitä kehityslinjoja kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiossa on havaittavissa ja mitä vaikutuksia koronapandemialla ollut nuorisotyön digitalisaatiokehitykseen.

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio -monimediajulkaisu on helppolukuinen artikkeli, joka on suunnattu kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin nuorisotyön digitalisaatiokehitystä. Julkaisu sisältää tekstin ja kuvien lisäksi tilastoja ja videoita digitaalista nuorisotyötä koskevista käytänteistä. Julkaisu pohjautuu Verken vuosina 2013–2021 tuottamiin valtakunnallisiin selvityksiin kunnallisen nuorisotyön digitalisaation tilasta ja kehittämistarpeista.

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio
Katso kaikki julkaisut