Poikien peliryhmän palvelukonseptin arviointi: Miten kehitetyt käytännöt ovat toimineet? Miten työtä voidaan tehdä muualla?

Poikien peliryhmän palvelukonseptia on kehitetty vapaasti käytännössä kokeillen syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana. Tässä arviointiraportissa perehdytään työmuodossa kehitettyjen käytänteiden arviointiin. Arviointityön on tarkoitus toimia ennen kaikkea palautteena ja jatkuvan kehittämisen välineenä työmuodon kehittämistyössä mukana olleille toimijoille. Arvioinnin tavoitteena on tuoda esiin huomioita, jotka toimivat virikkeinä uusille ideoille ja oppimiselle. Raportin on kirjoittanut Anna-Laura Marjeta.