Digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelma

Mies ottaa puhelimella kuvaa ulkona talvimaisemissa selkä kameraan päin.

Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tarkastellaan osana kaikkea nuorisotyön ja -toiminnan kehittämistä. Yksi tapa sisällyttää digitaalisuus nuorisotyön strategiseen suunnitteluun on laatia kehittämissuunnitelma digitaaliselle nuorisotyölle.

Kehittämissuunnitelmassa voidaan esimerkiksi tehdä arvio siitä, miten digitaalisuus näkyy tällä hetkellä organisaation nuorisotyön prosesseissa, ja sen pohjalta laatia suunnitelma kehittämisen painopisteistä sekä käytännön toimenpiteistä. Ajatuksena on, että suunnitelman myötä digitaalisuudelle määritellään selkeät tavoitteet ja toimenpiteet sekä nimetään vastuuhenkilöt seuraamaan prosesseja ja edistämään niitä.

Kehittämissuunnitelman laatimisen tukena voidaan hyödyntää oheista lomaketta (PDF, WORD). Lomake löytyy myös liitteenä Kohti digitaalista nuorisotyötä -julkaisusta, jonka löydät täältä.

Kehittämissuunnitelma täytettävänä Word-tiedostona ladattavissa tästä.

Kehittämissuunnitelma (PDF)
Katso kaikki vinkit