"Internet ei ole mörkö, vaan mahdollisuus" – Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä 2015

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä 2015 -raportin mukaan kuntien nuorisotyöntekijät pitävät internetin käyttöä nuorisotyössä tärkeänä ja suhtautuminen siihen on myönteistä. Nuorisotyöntekijöistä 94 % ilmoittaa käyttävänsä nettiä nuorisotyössä, ja eniten sitä käytetään yhteydenpitoon nuorten kanssa (99 %) sekä tiedottamiseen (98 %). Pelaamiseen internetiä käytetään melko vähän (38 %), vaikka asenteet pelaamista kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi verrattuna vastaavaan, vuonna 2013 toteutettuun selvitykseen. Nettipalveluista suosituin on yhä Facebook, jota käyttää viikoittain nuorisotyöhön lähes 90 % vastaajista. Myös pikaviestipalveluita käytetään nuorisotyössä melko paljon: Facebook Messengeria käyttää viikoittain 64 % ja WhatsAppia 47 % vastaajista.

Vuonna 2013 saatuihin tuloksiin verrattuna verkkovälineet ja erityisesti mobiililaitteet ovat yleistyneet nuorisotyöntekijöiden käytössä huomattavasti. Nyt yli 70 prosentilla kaikista vastaajista on työkäytössään älypuhelin, kun vuonna 2013 älypuhelin oli vain alle viidesosan käytettävissä. Välineistön osalta tapahtunut muutos näkyy myös osaamisessa ja osaamistarpeissa. Uusien teknologioiden nuorisotyölliseen hyödyntämiseen liittyvä tietotaito koetaan keskimäärin varsin heikoksi. Osaamista halutaan kehittää erityisesti mediasisältöjen tuottamisessa sekä sosiaalisen median työkalujen ja mobiililaitteiden nuorisotyöllisessä käytössä.

Internetin nuorisotyölliselle käytölle asetetaan kunnissa tavoitteita melko harvoin. Alle kolmasosa työntekijäasemassa olevista vastaajista kertoo asettaneensa tavoitteita internetin käytölle esimiehensä tai työyhteisönsä kanssa. Tavoitteiden toteutumisen seurannan keinot eivät myöskään ole kaikissa organisaatioissa nuorisotyöntekijöiden tiedossa. Kolmasosan mielestä tavoitteiden puuttuminen vaikeuttaa internetin hyödyntämistä nuorisotyössä. Muita netin käyttöä vaikeuttavia tekijöitä ovat muun muassa välineistön ja työajan puute sekä oman osaamisen riittämättömyys. Sen sijaan netin käyttöä edistää nuorisotyöntekijöiden mukaan parhaiten oma motivaatio ja kiinnostus. Yli 90 % nettiä työssään käyttävistä vastaajista on sitä mieltä, että merkittävin internetin nuorisotyöllistä käyttöä edistävä tekijä on kokemus siitä, että internet on keskeinen osa nuorten elämää.

Tekijä: Helmi Linkosalo
ISBN: 978-951-9245-30-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015

Piirretty kaupunkikuva, jossa oranssilla taustalla taloja ja auto. Puhekuplassa teksti "Internet ei ole mörkö , vaan mahdollisuus"
Katso kaikki julkaisut