Digitalisering av det kommunala ungdomsarbetet 2021

Verkes publikationer.

Digitalisering av det kommunala ungdomsarbetet 2021 är den femte utredningen som kartlägger digitalisering av ungdomsarbete i kommuner och digitalt ungdomsarbete. Tidigare har utredningar genomförts år 2013, 2015, 2017 och 2019.

I utredningen närmar man sig digitalisering av det kommunala ung-domsarbetet med hjälp av fem temahelheter: 1) attityder mot digitalisering, 2) utnyttjande av digitalitet, 3) digitala färdigheter, 4) utmaningar och möjligheter med digitalisering samt 5) strategisk utveckling av digitalisering. I utredningen studeras också hurdana förändringar det har skett i det kommunala ungdomsarbetets digitalisering mellan år 2019 och 2021, med särskilt beaktande av coronapandemins kon-
sekvenser.

 

Redaktör: Verke

Trycktår: 2021

Visa alla publikationer