Digitalisaatio nuorisotyön opetuksessa -tutkimus

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

Nuorten palveluissa digitaalisuudella on erityinen kulttuurinen asema. Nuoret toimivat pitkälti digitaalisissa yhteisöissä ja kulttuureissa, ja heidän vapaa-aikansa on vahvasti digitalisoitunutta. Nuorisotyön on ollut vastattava nopeasti tähän kulttuuriseen muutokseen liittyvään haasteeseen. Nuorisotyöhön ja ammattikuviin kehitys heijastuu voimakkaina vaatimuksina hallita digitaalista maailmaa.

Tutkimuksessa tarkastellaan nuorisotyön ammattiin valmistavan koulutuksen opetus- ja koulutussisältöjä analysoiden niiden virallisia opetussuunnitelmia sekä digitaalisista opetussisällöistä vastaavien lehtoreiden ja muun opetushenkilökunnan näkemyksiä. Opetushenkilökunnan haastatteluja kerättiin eri puolilla Suomea viisi kappaletta huhtikuun ja toukokuun välisenä aikana vuonna 2019.

Katso kaikki julkaisut