Dungeons & Dragons Online (DDO) on ilmainen massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli. DDO:ssa painottuu pelaajien välinen yhteistyö sekä ryhmätyö pelin sisäisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Helsingin Munkkivuoren nuorisotalolla toimivassa avoimessa pelikerhossa DDO:ta pelattiin ohjatusti kevätkaudella 2013. Tavoitteena oli mm. luoda nettiroolipelin kautta nuorille myönteisiä, kehittäviä ja yhteisöllisiä pelikokemuksia.

Kohderyhmä

Toiminnan kohderyhmänä ovat yli 9-vuotiaat lapset ja nuoret.

Tavoitteet

DDO:n hyödyntämisen tavoitteena on ollut luoda nettiroolipelin kautta lapsille ja nuorille positiivisia sekä kehittäviä pelikokemuksia. Tavoitteena on ollut myös rakentaa pelin sisällä pelaajille yhteisö, jossa tuetaan ja autetaan kanssapelaajien pelihahmoja tarvittaessa.

Toteuttaminen

Dungeons & Dragons Online (DDO) on netistä ilmaiseksi ladattava massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli. Peliin rekisteröidytään nimimerkillä ja sähköpostilla, jonka jälkeen pääsee luomaan pelihahmon. Tämän lisäksi valitaan pelimaailma (eli tässä pelissä serveri), jossa halutaan hahmon seikkailevan. Pelimaailmat ovat identtisiä, mutta kun hahmolle on valittu yksi pelimaailma sitä ei pysty vaihtamaan. Vain samassa pelimaailmassa olevat hahmot voivat olla toisiinsa yhteydessä ja pelata yhdessä. Yksi pelitili mahdollistaa yhteensä kahden eri pelihahmon pelaamisen.

Taustaa DDO:sta

Pelin painotus on yhteistyössä, vaikka soolonakin pelaaminen on mahdollista. PvP (pelaaja vastaan pelaaja) sisältöä ei ole kovin paljoa. Näin ollen pelikokemukset ovat lähes kauttaaltaan kaikilla positiivisia (tai ainakin opettavaisia), koska pelaajat onnistuvat tai epäonnistuvat yhdessä. Itse pelaaminen tapahtuu Eberron ja Faerun nimisissä fantasiamaailmoissa. Pelimekaniikka noudattaa useista pöytäroolipeleistä tuttua d20-systeemiä, ja melkein mitä tahansa muuta konsoli/tietokoneroolipeliä pelanneet löytävät pelistä paljon tuttuja elementtejä.

Pelin sisältö koostuu pienistä seikkailuista, joita pelihahmot voivat suorittaa yhdessä. Yhtä seikkailua pelaamassa voi olla normaalisti kuuden pelaajan porukka ja seikkailut vaihtelevat pituudeltaan noin kahdesta minuutista aina tuntiin asti. Seikkailuiden suorittaminen vaatii etukäteissuunnittelua: mitä varusteita mukaan, mitä loitsuja tarvitaan, kuka toimii parantajana, kuka tankkina jne. Pelin palkitessa pelaajia tavaroilla, niitä voi vaihtaa pelihahmojen kesken.

Pelissä on tällä hetkellä 121 ilmaiseksi pelattavaa tehtävää ja uutta sisältöä lisätään tasaisin väliajoin päivitysten myötä. Peliin on mahdollista ostaa VIP-tili, joka avaa lisää sisältöä pelaajan käyttöön. Pelissä voidaan myös perustaa oma kilta (pelin sisäinen pelaajien muodostama ryhmittymä). Sitä varten tarvitaan pelin sisäistä valuuttaa (turbine points). Valuuttaa saa peliä pelaamalla tai ostamalla sitä oikealla rahalla. Killan saa itse nimetä ja killan perustajasta tulee samalla sen johtaja. Killan perustaminen avaa kiltalaisille oman pelin sisäisen chat-ikkunan ja kiltasivulta näkee, mikä hahmo on missäkin päin pelimaailmaa seikkailemassa. Killat keräävät pelihahmojen tapaan kokemuspisteitä. Kaikki killassa olevat hahmot hankkivat killalleen lähes automaattisesti kokemusta normaalisti pelaamalla. Kun kokemuspisteitä on tarpeeksi, kilta nousee tasolla ja kiltalaiset saavat sen mukana peliä helpottavia etuja.

DDO:n hyödyntäminen nuorisotalon pelikerhossa

Munkkivuoren nuorisotalolla toimivassa avoimessa pelikerhossa peliä pelattiin ohjatusti kevätkaudella 2013 kerran viikossa kahden tunnin ajan. Idea pelin pelaamiseen lähti osittain nuorilta itseltään. He olivat kuulleet pelistä ja kertoivat siitä ohjaajalle, joka yhdessä muutaman nuoren kanssa päätti kokeilla peliä. Nuoret olivat pelistä innoissaan ja peliä pelaamaan liittyi tämän innostuksen myötä nopeasti lisää nuoria (nuorisotalolla eri pelit leviävät nopeasti talolla käyvien nuorten keskuudessa; niistä puhutaan paljon ja jos ei olla itse pelaamassa, katsellaan mitä muut pelaavat). Nuorisotalolla toimi jo avoin, viikoittain pidettävä, pelikerho, jonka kerho-ohjelmaksi pelin pelaaminen oli luonteva liittää. Peliä pelaavien joukkoon liittymisestä tehtiin mahdollisimman helppoa. Jos jotain nuorta kiinnosti kokeilla peliä, ohjaaja tai muut nuoret auttoivat häntä luomaan pelitilin ja opastivat pelin perusasioissa.

Pelaajien käytössä oli kolme tietokonetta ja ohjaajalla oma kone. Muutamat nuoret osallistuivat pelaamiseen myös kotoaan käsin omilta tietokoneiltaan. Ohjaaja perusti peliin killan ja pelaajat (enimmillään 15 henkeä) liittyivät siihen. Peliä pelattiin yleensä 2-4 hengen porukoissa myös varsinaisen pelikerhon ulkopuolella. Ohjaaja oli mukana pelaamassa myös varsinaisen kerhoajan ulkopuolella nuorisotalon avoimessa toiminnassa.

Noin kolmen kuukauden aktiivisen pelaamisen jälkeen osa pelaajista alkoi menettää mielenkiintoa peliä kohtaan. Suurimmaksi ongelmaksi muodostui lopulta pelin ilmaissisältö. Seikkailuja (=pelisisältöä) on aluksi hyvinkin paljon, mutta kun hahmo nousee tasoilla, hän joutuu yhä enemmän ja enemmän tekemään samoja seikkailuja uudestaan saadakseen kokemuspisteitä seuraavalle tasolle (jonka jälkeen aukeaa jälleen vain muutama uusi seikkailu pelattavaksi). Osa nuorista olisi halunnut pelata peliä myös kotona (jolloin hahmon kehitys olisi nopeutunut koska pelaamiseen olisi käytetty enemmän aikaa), mutta harvalla oli kotona käytössä oma tietokone, joka soveltui pelaamiseen. Kesäloman jälkeen osa nuorista jatkoi vielä pelaamista satunnaisesti, mutta suurin osa keväällä pelanneista oli keskittänyt mielenkiintonsa jo muiden pelien pariin (tästä esimerkkinä League of Legends, jonka suosio lähti leviämään nuorisotalolla käyvien keskuudessa viime syksynä hurjasti).

Resurssit

Pelissä on ns. tutoriaali, jonka kautta pelaaja voi opetella DDO:n pelitekniikkaa. Myös aikaisemmista digitaaliroolipelien pelaamisesta on hyötyä pelin omaksumisessa. Peli soveltuu myös niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta tämän tyyppisistä peleistä. Tällöin ainakin ohjaajan täytyy varata jonkin verran enemmän aikaa pelin perusteiden opetteluun ja peliohjeiden lukemiseen. Pelissä on myös mahdollista automatisoida pelihahmojen kehitys, niin että peli tekee pelaajan puolesta pelihahmon kehitystä (level up) koskevat päätökset. Peliin osallistuvilta nuorilta ei aikaisempaa kokemusta tämän tyylisistä peleistä vaadita.

Lisäksi DDO:n hyödyntäminen nuorisotyössä edellyttää:

  • PC tai MAC – tietokoneet, jotka soveltuvat pelaamiseen
  • Ohjaajalla tulee olla myös oma tietokone käytössään
  • Verkkopelaamiseen soveltuva verkkoyhteys
  • Säännölliset aikataulut, jolloin pelaaminen tapahtuu

Säännölliset aikataulut tarkoittavat tässä tapauksessa ainakin kerran viikossa tapahtuvaa pelaamista. Näin pelin opettelu ja pelitapahtumat pysyvät kaikilla tuoreessa muistissa ja tunne siitä, että pelissä pääsee koko ajan jonkin verran eteenpäin, säilyy.

Kokemuksia

Dungeons & Dragons Online soveltuu hyvin pelityövälineeksi nuorisotyöhön. Pelejä harrastavan on helppo päästä peliin sisään, mutta se tarjoaa myös paljon haasteita niitä etsivälle sillä pelissä on mahdollista ns. säätää sen vaikeustasoja. DDO:ssa pelin sisäinen yhteydenpito pelaajien välillä sekä peliporukoiden muodostaminen on helppoa.

Nuoret kokivat pelin kiinnostavaksi. Pelimaailma on hyvin rakennettu ja se pohjautuu jo monta kymmentä vuotta vanhaan fantasiamaailmaan, jolla on rikas sisältö. Pelihahmoa tehdessä on useita (9 kpl) vaihtoehtoja, joilla voi olla monia eri rooleja. Pelatessa onnistumisen kokemuksia syntyi yhdessä selvitetyistä seikkailuista. Monet seikkailut olisivat olleet liian vaikeita yksin pelattaviksi, mutta ryhmätyöskentelyn avulla ne päästiin läpi. Yhteisöllisyyden tuntua syntyi mm. samaan pelikiltaan kuulumisesta. Nuoret nauttivat myös pelin värikkäästä ulkoasusta ja mahdollisuudesta muokata omasta hahmosta hyvinkin erinäköisiä luomuksia.

Ohjaaja organisoi pelivuorot pelaajille huolehtien, että kaikki halukkaat saavat tasaisesti peliaikaa, auttoi pelaajia pelihahmojen kehityksessä, sekä neuvoi pelaajia pelin aikana seikkailuissa (suurimman osan aikaa niin, että oli itse mukana omalla pelihahmolla pelaamassa). Lisäksi pelaajat tarvitsivat aika paljon apua mm. pelin englanninkielisen sisällön suomentamisessa.

DDO-peliin ja sen hyödyntämiseen nuorisotyössä liittyy myös haasteita, mm.

  • Peli on kokonaan englanniksi ja osa pelin tehtävistä vaatii kielitaitoa tehtävien selvittämiseksi.
  • Pelin vaikeustaso nousee mitä pidemmälle pelissä edetään. Suurempi vaikeustaso tarkoittaa myös tiiviimpää ryhmäpelaamista pelin haasteiden voittamiseksi.
  • Ilmaispelaajien täytyy suorittaa osittain samoja tehtäviä monta kertaa, jotta pelissä pääsee eteenpäin. Tämä näkyy erityisesti alun suhteellisen nopean pelihahmon kehityksen muuttumisessa hitaammaksi mitä pidemmälle pelaaja pelissä pääsee. Tämä saattaa aiheuttaa pelaajissa turhautumista.

Arviointi

Pelikerhon toiminta on osa nuorisotalon avointa toimintaa. Avointa toimintaa arvioidaan kokonaisuutena tunnuslukujen, palautekyselyiden ja nuorilta saatujen suullisten palautteiden perusteella. Avoimen toiminnan kerho-ohjelmat muodostuvat pitkälti nuorten toiveiden pohjalta. Munkkivuoren nuorisotalon avoimessa pelikerhossa ohjaaja pelaa nuorten kanssa useita erilaisia digitaalisia pelejä (alustoina ps3, ps4, xbox, pc) kuin myös esim. lautaroolipeliä. Talolla käyvät nuoret päättävät pitkälti mitä pelejä talolle hankitaan. Jos nuoret kiinnostuvat erityisesti jostain pelistä, tämä peli voidaan nostaa kerho-ohjelmaksi useaksi kerhokerraksi. Kerhon toiminta on rakennettu joustavaksi ja spontaaniksi.

Toteutuksen ajankohta

Kevätkausi 2013

Toteuttajataho ja yhteystiedot

Stadin Nuorisoseurat ry, Munkkivuoren nuorisotalo
vastaava nuoriso-ohjaaja Timi Noro, timi.noro@nuorisoseurat.fi, puh. 045 258 6852

Linkkejä

Dungeons & Dragons Online -pelin viralliset verkkosivut
DDO-viki, joka sisältää kattavat ohjeet lähes kaikkeen peliin liittyvään