Syksyllä 2013 ja alkuvuodesta 2014 järjestettiin valtakunnallinen NHL14-verkkopeliliiga Espoon nuorisopalveluiden, LABRA-hankkeen, Verken sekä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimesta. Toiminnan tarkoituksena on tuoda pelaamisesta kiinnostuneita nuoria yhteen ja kannustaa pelitoiminnan järjestämiseen eri kuntien ja kaupunkien välillä. NHL-liiga on suunnattu yli 12-vuotiaille nuorille. Liiga pelataan PlayStation Network -ympäristön avulla, joka mahdollistaa kahden internetissä olevan PlayStation 3 -konsolin osallistumisen samaan peliin paikasta riippumatta.

Kohderyhmä

Liiga on tarkoitettu kaikille nuorisoalan toimijoille, kuten kunnallisille palveluille, seurakunnille ja yhdistyksille, jotka järjestävät nuorisotoimintaa ja voivat kerätä oman joukkueensa toiminnassa mukana olevista nuorista. Pelaajina liigaan voivat osallistua kaikki pelin ikärajasuosituksen mukaiset nuoret.

Tavoitteet

Toiminnan tavoitteena on toteuttaa verkkopeliliiga, johon mahdollisimman moni taho pääsee osallistumaan taidoista ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Mukaan kutsutaan nuorista koostuvia joukkueita ympäri Suomen. Jokaisella joukkueella tulee olla vastuullinen aikuinen, joka hoitaa mm. ilmoittautumiset sekä valvoo paikan päällä, että sääntöjä ja reilua peliä noudatetaan. Tarkoituksena on tuoda pelaajia yhteen ja herätellä kipinää pelitoiminnan järjestämiseen eri kuntien ja kaupunkien välillä.

Toteuttaminen

Päätös liigan toteuttamisesta sai alkunsa järjestävien tahojen yhteisessä palaverissa, jossa päätettiin, että LABRA-hankkeen työntekijä ja kaksi Espoon kaupungin nuorisonohjaajaa hoitavat käytännön järjestelyt saaden tukea sekä Verkeltä että Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluilta.

Peliliigan järjestäminen aloitettiin aikataulujen sopimisella, liigan sääntöjen laatimisella sekä markkinoinnilla. Lisäksi NHL-liigalle luotiin omat verkkosivut sekä Facebook-sivu. Liigaa mainostettiin myös Verken uutiskirjeessä. Mukaan ilmoittautui kaikkiaan 12 nuorten joukkuetta eri puolilta Suomea: Rovaniemeltä, Tampereelta, Espoosta, Kotkasta, Savonlinnasta, Joensuusta, Helsingistä ja Haminasta. Alkuperäisen aikataulun mukaan liigan pelit oli tarkoitus toteuttaa viidessä viikossa, mutta melko pian todettiin tahdin olevan liian nopea, verkkoyhteyksiin liittyvien ongelmien ja nuorisotilojen vaihtelevien aukioloaikojen vuoksi. Näin ollen järjestelyille annettiin lisäaikaa.

Pari joukkuetta joutui kuitenkin jättäytymään liigasta pois jo alkumetreillä verkkoyhteyksiin liittyvien ongelmien vuoksi, sillä kaupunkien sisäisessä verkossa olevat pelikoneet takkusivat aika lailla. Tulevaisuudessa tuleekin huomioida, että liigaan osallistuvat joukkueet varmistavat yhteyksiensä toimivuuden pelaamalla useampia harjoitusotteluita ennen liigan alkamista. Myös pelaajien sitoutuminen oli hieman haasteellista joidenkin joukkueiden osalta, varsinkin niillä nuorisotaloilla, joissa NHL ei kenties ollut se suosituin peli.

Resurssit

Koska verkkopeliliigan suunnittelu ja järjestäminen vie oman aikansa, tulee työvoimaresurssien olla kunnossa. Aikaa vievät mm. sääntöjen tekeminen ja mahdollinen testaus, yhteistyökumppaneiden haaliminen, työn organisointi, markkinointi ja sen suunnittelu, joukkueiden kerääminen, liigan kotisivun ylläpito, yhteyksien testaus, varautuminen yhteysongelmiin ja ottelutaulukoiden luominen. Näin ollen liigan järjestäminen edellyttää noin kolmen työntekijän työpanosta. Työaikaa ei tarvitse käyttää kokonaan liigan toteuttamiseen, mutta työntekijällä tulisi olla useampi tunti viikossa käyttää liigan valmisteluun ja toteutukseen. Peliliigan suunnittelu ja käytännön järjestelyt tulee aloittaa hyvissä ajoin. Jos varsinainen liiga on tarkoitus pelata esim. marras-joulukuussa, olisi valmistelut hyvä aloittaa jo elokuussa.

Myös työntekijän tekninen osaaminen on tärkeää. Jos sitä ei ole entuudestaan, olisi hyvä perehtyä peleihin, laitteisiin ja verkkoon – jos se suinkin on mahdollista. Tietoa ja taitoa kannattaa pyytää konkareilta. Jotta NHL-liigan järjestäminen olisi sujuvaa, tulee työntekijän hallita ainakin perusasiat PS3-konsolista, itse pelistä ja tarvittavista yhteyksistä.

Laiteresurssien ja internet-yhteyksien osalta toiminnan järjestämisen edellytykset eivät ole erityisen vaativat: Play Station 3 -konsoli, näyttö, neljä ohjainta ja NHL14-peli ja toimiva internet-yhteys riittävät. Jatkossa liigoja järjestettäneen PS4-konsolilla. Myös muutama varaohjain on tervetullut lisä varustukseen. Suurimpana haasteena erityisesti kunnallisilla toimijoilla oli saada käyttöönsä riittävän vapaan tiedonsiirron salliva internet-yhteys. Kaupunkien tietoturvaan liittyvät käytännöt estävät usein pelaamisen edellyttämän, riittävän vapaan tiedonsiirron salliman, yhteyden käyttämisen. Espoossa pilotoidaan parasta aikaa kaupungin muista verkkokokonaisuuksista erillistä, pelikäytössä toimivaa yhteyttä.

Kokemuksia

Verkkopeliliigan suurin anti nuorille on varmasti joukkueen kanssa yhdessä tekeminen. Onnistumisen tunteet voiton jälkeen ovat mielettömät ja se riemu siitä, että hei, me ollaan voitettu toinen kaupunki! NHL14-verkkopeliliiga poiki myös liigan ulkopuolella tapahtuvaa verkkopelitoimintaa eri nuorisotilojen välillä, ja kiinnostusta vastaavan liigan järjestämiseen vaikuttaa löytyvän jatkossakin. Myös ohjaajien välinen ajatusten ja kokemusten vaihto koettiin hyödylliseksi.

Yksi suuri haaste verkkopeliliigan toteuttamisessa on yhteysongelmat. Kun puhutaan kunnan (tai muun organisaation) verkon rakenteesta (osallistujan puolelta), niin liigan järjestäjällä on vain tietyissä puitteissa mahdollisuus vaikuttaa yhteysongelmiin. Monet organisaatioiden verkot on rakennettu siten, että yhteyksiä ulos ja sisään on rajoitettu (palomuurit, NAT jne.). Nämä rajoitteet voivat haitata pelien tarvitsemia yhteyksiä. Tämä tulee pitää mielessä ja tuoda mahdollinen ongelma myös osallistujien tietoisuuteen. Testipelejä kannattaa suorittaa niin paljon kuin vain mahdollista. Mikäli osallistuvalla joukkueella on ongelmia omien yhteyksien kanssa, tulisi heillä olla aikaa kysellä omalta verkontarjoajalta mahdollista ratkaisua pulmaan. Nämä asiat pitää kuitenkin suorittaa ennen varsinaisia liigapelejä.

Arviointi

NHL-verkkopeliliigan onnistumista arvioidaan palautekyselyllä, joka suunnataan liigassa mukana olleille joukkueille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tulevien vastaavien peliliigojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Hyödyt nuorisotyön kannalta

Verkkopeliliiga-toiminta on erittäin potentiaalinen nuorisotyön muoto, samalla tavalla kuin mikä tahansa muu tapahtuma tai joukkuekilpailu, jossa nuoria kootaan yhteen tekemään ja kokemaan yhdessä. Peliliiga toimii myös eräänlaisena airueena kilpapelaamiselle sekä eSports-kulttuurille nuorisotyössä.

Toteuttajataho ja yhteystiedot

Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut
nuoriso-ohjaaja Leila Räsänen, puh. 043 825 5190, leila.rasanen@espoo.fi

Yhteistyökumppanit

  • LABRA-hanke, Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut
  • Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus
  • Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut