Hyvä käytäntö: Dream Game

Mies ottaa puhelimella kuvaa ulkona talvimaisemissa selkä kameraan päin.

Lahden nuorisopalveluiden Nuorisotiedotus Hurinan uusin menetelmä, Dream Game, käsittelee pelaamista. Nuorten ryhmät toimivat pelitaloina, joiden tarkoituksena on suunnitella digitaalinen hittipeli. Menetelmä on itsessään peli, jossa pisteitä saa pelisuunnittelun haasteisiin vastaamisesta, luovuudesta ja tiimityöskentelystä. Hauskan pelityöstön ohella käsitellään vakavia aiheita, kuten ikärajojen merkityksiä ja liikapelaamista.

Kohderyhmä

Menetelmää voi käyttää n. 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten pienryhmien kanssa

Tavoitteet

Tavoitteena on saada nuoret tutkailemaan omaa pelaamistaan, avata peleille annettujen ikärajojen merkityksiä ja tuoda esille tietenkin pelaamisen hyviä puolia sosiaalisena harrastuksena, josta voi olla hyötyä opiskelupaikkaa ja työtä valitessa. Menetelmä antaa nuorille mahdollisuuden keskustella pelaamisesta keskenään ja tuoda omaa pelimaailmaansa tutuksi myös aikuisille.

Toteuttaminen

Dream Game on n. 90 – 120 minuuttia kestävä oppituntimainen menetelmä, jota voidaan vetää koululuokille tai nuorten ryhmille. Lahden nuorisopalveluiden Nuorisotiedotus Hurinan tuottama materiaali on valmis paketti ja sitä voi muokata ja kehittää haluamallaan tavalla.

Resurssit

Teemaoppitunnin vetäminen n. 20 hengen ryhmälle vaatii 3-4 ohjaajaa, joilla on hyvä olla jonkinlaista tietämystä pelaamisesta tai ainakin avoin mieli tutustua aiheeseen – ohjaajan ei tarvitse olla kaikkitietävä opettaja, vaan monesti tieto syntyy nuorten ryhmästä itsestään. Teknistä osaamista ei tarvita, sillä pelisuunnittelu tapahtuu perinteisillä välineillä eli kynin ja paperein, koodaamista ei tarvitse siis hallita. Tilana on hyvä olla minimissään tilava luokkahuone ja parhaimmillaan paikka, jossa pienet ryhmät voivat toimia omissa huoneissaan.

Kokemuksia

Haasteena on pitää keskustelu kaikille turvallisella tasolla. Nuorten pelaamiskokemukset ovat hyvin erilaisia ja pelisuunnittelun vaiheessa ohjaajan on huolehdittava, ettei ylilyöntejä pelin sisällön suhteen synny. Paras palaute, mitä Dream Gamesta on saatu, on nuoren maininta sen ryhmän henkeä kohottavasta vaikutuksesta.

Arviointi

Nuorisotiedotus Hurina on vetänyt Dream Gamea erilaisille ryhmille: 7.-luokkalaisille, avoimissa nuorisotaloilloissa, työpajojen nuorille ja 2. asteen opiskelijoille. Palaute on ollut hyvää, sillä nuorista on ollut mielekästä tehdä luovaa työtä suunnitellessaan omaa peliään ja päästessään ”revittelemään” mitä mielikuvituksellisempien pelien suunnittelussa.

Hyödyt nuorisotyön kannalta

Menetelmän vetäminen sopii kaikille nuoriso-ohjaajille, sillä pelaaminen on nuorten elämässä monesti hyvin suuressa osassa. Suurin hyöty ohjaajalle itselleen on menetelmän kautta saatu tieto nuorten pelimaailmasta. Nuoret taas saattavat saada uusia näkökulmia harrastukseensa – tai harrastamattomuuteensa.

Toteuttajataho ja yhteystiedot

Nuorisotiedotus Hurina, Lahden kaupungin nuorisopalvelut

Jarno Koskelainen, 050 383 6462, jarno.koskelainen@lahti.fi

Linkki materiaaliin

Dream Game -materiaalipaketti ohjeistuksineen on ladattavissa Lahden nuorisopalveluiden Google Drive-tililtä:Pelikasvatuksen menetelmä Dream Game:
https://drive.google.com/file/d/0BxvMQm5VvnzjZXlBSzNYMmJETlk/view?usp=sharing

Katso kaikki vinkit