Materialpaket för digital säkerhet

Verkes publikationer.

Dataskydd och säkerhet är inte bara en fråga för IT-proffs, det är en nyckelfråga för alla som arbetar med ungdomar. Som ungdomsarbetare har du en unik möjlighet och ett ansvar att vägleda unga människor att agera säkert och ansvarsfullt i den digitala världen. Det här materialet ger grundläggande information för att säkerställa att dina rutiner och aktiviteter också är i linje med dataskyddsregler och att du kan kontrollera och skydda, åtminstone i viss utsträckning, både ungdomarnas och ditt eget digitala fotavtryck.

Verkes materialpaket för digital säkerhet är avsedd som stödmaterial för organisationer som arbetar med ungdomar. Materialpaketet består av sju avsnitt:

1) Quiz om digital säkerhet

2) Rumstavla

3) Digital säkerhet i korthet

4) Termer och begrepp

5) Plattformar och applikationer

6) Vanliga frågor

7) Länklista

Allt material finns också tillgängligt på finska på Verkes webbplats.

digital säkerhet material
Visa alla publikationer