Webbkurser Vilken kurs börjar du med?

Kaksi miestä istuu pöydän äärellä ja katsoo saman tietokoneen näyttöä

Med Verkes kostnadsfria webbkurser kan du fördjupa dig i digitalt ungdomsarbete, digitalisering, teknologi och samhällsförändringar. Du kan slutföra kursen i delar eller som en helhet i din egen takt.

Om du stöter på problem med användningen av kursplattformen eller inloggningen, hittar du instruktioner och mer information bakom följande länk.

Instruktioner för registrering
 • Sociala medier inom ungdomsarbete

  Sociala medier inom ungdomsarbete. På den här kursen fördjupar vi oss i användningen av sociala medier i ungdomsarbetet som ett verktyg, en aktivitet och ett innehåll. Efter att ha genomfört kursen har du fått redskap för att nå ungdomar på sociala medier, möta ungdomar på sociala medier, utnyttja sociala medier funktionellt i ungdomsarbetet och använda sociala medier planmässigt i ungdomsarbetet.

  Registrera dig och förflytta dig till kursplattformen
 • AI-kuva nuorista tietokoneilla

  Grunder i digitalt ungdomsarbete

  Genom att genomföra denna kurs får du kunskap om digitalisering och teknologisk utveckling samt deras effekter både på samhället och på ungdomar. Du får även perspektiv och exempel på praktiska tillämpningar av digitalt ungdomsarbete samt verktyg för att stärka den professionella digitala kompetensen inom ungdomsarbetet. Kursen presenterar konceptet digitalt ungdomsarbete och dess betydelse för ungdomsarbetet, samt ger tips och verktyg för att planera digitalt ungdomsarbete.

  Registrera dig och förflytta dig till kursplattformen