Verktygslåda för digitalt kunnande inom ungdomsarbetet

Verkes publikationer.

Verkes verktygslåda för digitalt kunnande inom ungdomsarbetet är ett stödmaterial som ungdomsarbetsorganisationer kan använda sig av för att strukturera, bedöma och utveckla personalens digitala yrkeskompetens. 

Verktygslådan består av tre verktyg:
1) Kriterierna för digitalt kunnande inom ungdomsarbetet
2) Självutvärderingsverktyget för digital yrkeskompetens
3) Kunskapstestet

Allt material kan utnyttjas avgiftsfritt. Om du vill ha mer information om materialen eller beställa ett skräddarsytt utbildningspaket om hur verktygen kan utnyttjas inom arbetsgemenskapen, kontakta Verkes planerare Denice Lönnroth (denice@verke.org, tfn. 050 5623 611).

Kriterierna för digitalt kunnande inom ungdomsarbetet

Kriterierna för digitalt kunnande inom ungdomsarbetet synliggör hurdana digitala färdigheter som krävs av alla ungdomsarbetare för att de ska kunna erbjuda ungdomsarbete av hög kvalitet som motsvarar de ungas behov. Kriterierna består av sex kompetensområden, under vilka finns en lista över de praktiska kompetenskraven som berör digitalt kunnande som krävs inom arbetet samt digitalt kunnande som krävs inom ungdomsarbetet.

Kriterierna baserar sig på ramverket för digitala färdigheter som skapats av Europeiska kommissionen (DigComp). Kriterierna har utarbetats i samarbete med aktörer inom ungdomssektorn.

Självutvärderingsverktyget för digitalt kunnande inom ungdomsarbetet

Med hjälp av detta självutvärderingsverktyg kan du utvärdera din egen digitala kompetens och dina utvecklingsbehov. Verktyget har utarbetats med kriterierna för digitalt kunnande inom ungdomsarbetet som utgångspunkt. I självutvärderingen har du som uppgift att utvärdera hur bra du enligt din egen åsikt uppfyller kompetenskriterierna. Du kan skriva ut självutvärderingsverktyget som en pdf-version eller spara det och fylla i det elektroniskt.

Självutvärderingsverktyget kan bland annat användas för att

  • identifiera ens egna styrkor och svagheter.
  • utvärdera och utveckla arbetsgemenskapens digitala yrkeskompetens.
  • fastställa personalens behov av utbildning.
  • rekrytera och orientera nya arbetstagare.

Testa ditt digitala kunnande inom ungdomsarbetet

Målet med kunskapstestet är att hjälpa dig att mäta ditt digitala kunnande inom ungdomsarbetet. Provet baserar sig på kompetenskriterierna. Provet innehåller sammanlagt 30 frågor. I varje fråga ska du välja det av de fyra alternativen som du tror att är rätt svar. Reservera cirka 30 minuter för att utföra testet och för att gå igenom de rätta svaren.

Du hittar kunskapstestet här.

Visa alla publikationer