Sociala medier och dataskydd

mannen tar foto med sin telefon.

​​Dataskydd står inte skilt för sig, utan består av flera olika faktorer. Appens upprätthållare ansvarar för att appen följer lagen och personuppgiftsansvarig (=de som behandlar personuppgifterna) ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt. Den registrerade bestämmer själv om sina egna uppgifter och tjänstens användare sörjer för att tjänsten används omsorgsfullt och korrekt.

Det lönar sig att komma ihåg att även om dataskyddet inte syns i tjänsten existerar det trots det alltid.

Hur kan jag sörja för mina egna uppgifter?

 1. Ge bara de uppgifter som är nödvändiga
 2. Se till att dina uppgifter är aktuella
 3. Glöm inte den registrerades rättigheter och att du kan använda dem
 4. Om du misstänker eller märker en personuppgiftsincident, anmäl den till tjänstens upprätthållare
 5. Använd trygga lösenord och använd olika lösenord vid olika tjänster. Det lönar sig också att tidvis byta lösenord.

Hur sörjer personuppgiftsansvarig för dataskyddet i tjänster på sociala media?

Behandlingen av personuppgifter är systematisk och för behandlingen av uppgifterna ska det finnas fungerande processer och tekniskt genomförande. Gränssnitten i olika apparater har skapats med beaktande av datasäkerhet och dataskyddet är uppdaterat och man uppföljer också regelbundet att det är fungerande.

 • Det ingår alltid risker när man behandlar personuppgifter. Fundera på vad som kunde hända om uppgiften skulle läcka till en utomstående? Om ett samtal är känsligt, välj en kanal där man säkert har sörjt för dataskyddet. Kontrollera också att privata samtal i tjänsten INTE överlåts vidare genom att läsa tjänstens användningsvillkor.

  Diskutera också saken med parterna, så att alla förstår samtalets karaktär.

 • Fundera på vilken nivå du vill föra samtalet – talar ni bara på en allmän nivå, eller kan det hända att känsligare ärenden också behandlas? Det lönar sig också att kontrollera om kommunikationen är skyddad, eller om den kan överföras till andra tjänster eller parter.

  I kommunikationstjänster gäller samma anvisningar som i övrigt på webben. Ge inte din personbeteckning till en utomstående. Diskutera inte personuppgifter i gruppsamtal, då gruppsamtalen kan vara väldigt stora. I gamla grupper blir det enkelt kvar gamla uppgifter, eller så kan någon i misstag lägga till fler personer i gruppen. Följ alltså själv med grupperna och lämna vid behov gruppen.

  Om din telefon har notiser på, var uppmärksam om vilka uppgifter syns i dem och ändra vid behov inställningarna. Till exempel kan det i en notis till en mobiltelefon synas hela meddelandet, så det lönar sig också att fundera på notisinställningarna i till exempel arbetstelefonen, om telefonen är framme i sällskap med andra.

Visa alla vinkar