Materiaali 01.01.2010

Netarin kohderyhmäanalyysi

Minkälaisia palveluja nuoret kaipaavat ja mihin suuntaan palveluita ja niiden markkinointia tulisi kehittää?

Kohderyhmäanalyysin tarkoituksena oli internetkyselyn avulla tuottaa uutta tietoa siitä, millaisia ovat Netarin nettipalveluiden käyttäjät, selvittää mikä on verkkonuorisotyön palveluntarve sekä kehittää Netarin verkkonuorisotyön markkinointia. Kohderyhmään kuuluivat 12 – 18 -vuotiaat nuoret.

Taustakysymysten ja verkkokäyttäytymiseen liittyvien kysymysten avulla haluttiin selvittää, millainen on Netarin nykyinen ja potentiaalinen asiakas. Selvityksen myötä haluttiin tietoa siitä, miten Netarin nettinuorisopalvelut tunnetaan nuorten keskuudessa. Markkinoinnin kehittämiseksi haluttiin lisäksi selvittää, mitä kautta nuoret halusivat saada tietoa heille suunnatuista nettipalveluista.


Avainsanat