Materiaali 29.05.2019

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2019

Kunnallisen nuoristyön digitalisaatio 2019 on järjestyksessään neljäs kuntien digitaalista nuorisotyötä ja nuorisotyön digitalisaatiota kartoittava selvitys. Aiemmat selvitykset on toteutettu vuosina 2013, 2015 ja 2017.

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiota lähestytään selvityksessä viiden teemakokonaisuuden kautta: 1) suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digitaalisuuden hyödyntäminen, 3) digitaalinen osaaminen, 4) toimintakulttuuri sekä 5) nuorisotyön digitalisaation kehittäminen. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan, millaisia muutoksia kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiossa on viime vuosina tapahtunut.

Sisällys

Tiivistelmä
Infograafi
Esipuhe
DIGITAALISUUS KUNTIEN NUORISOTYÖSSÄ
1. Kyselyn toteuttaminen ja vastaajien taustatiedot
2. Suhtautuminen digitalisaatioon
3. Digitaalisuuden hyödyntäminen nuorisotyössä
4. Digitaalinen osaaminen
5. Toimintakulttuuri
6. Nuorisotyön digitalisaation kehittäminen
Johtopäätökset
Lähteet
Liitteet

 

 

PDF: Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2019
Tekijä: Verke
ISBN 978-951-9245-60-7
Julkaisuvuosi: 2019