Tekoälystä on puhuttu viime aikoina paljon. Ilmiönä tekoäly voi tuntua uudelle ja utopistiselta tulevaisuuden visiolta, mutta tekoälyä käytetään paljon jo nyt. Kuinka hyvin sinä tunnet tekoälyn? Mitä eroa on kapealla ja laajalla tekoälyllä? Mitä on koneoppiminen? Tutustu listaamme alla ja opi tekoälystä lisää.

  1. Tekoäly terminä viittaa sellaisiin tietokoneen toimintoihin, joihin normaalisti tarvitaan ihmisälyä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi päättely, oppiminen, ennakointi, päätöksenteko, näkeminen ja kuuleminen.
  2. Tekoäly pyrkii oppimaan meidän mieltymyksiämme ja tottumuksiamme ja tarjoamaan niiden perusteella juuri meitä kiinnostavaa sisältöä.
  3. Tekoäly voidaan jakaa kahteen eri tasoon, kapeaan eli heikkoon tekoälyyn sekä laajaan eli vahvaan tekoälyyn.
  4. Tekoälyä, joka pystyisi itsenäisesti tekemään laajoja päätöksiä ja osallistumaan toimintaan monella alalla, ei ole vielä keksitty.
  5. Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, joka käyttää dataa oppimiseen sen sijaan, että toiminta olisi ohjelmoitu valmiiksi.

Voit perehtyä erilaisiin tekoälyratkaisuihin Googlen sivuilla ja testata esimerkiksi piirtämistä tekoälyn avulla.

Sukella tekoälyyn Mitä nuorisotyöntekijän tulisi tietää tekoälystä -videolla.