Suunnitelmallisuus auttaa selkeyttämään digitaalisuutta nuorisotyössä ja suunnitelmallinen kehittäminen auttaa juurruttamaan asioita käytäntöön. Mutta mistä voisi lähteä liikkeelle, jos kaipaa lisää suunnitelmallisuutta omaa työhön?

Olemme julkaisseet uuden vinkkilistan digitaalisen nuorisotyön suunnitelmallisuuden kehittämiseen. Vinkkilistasta saat neuvoja ja vinkkejä työn kehittämiseen, suunnittelemiseen ja nuorten ottamisesta mukaan. Listaus on tehty yhdessä SomeCampin osallistujien kanssa syksyn 2020 aikana.

Muistilista suunnitelmallisuuteen diginuorisotyössä:

  1. Muista suunnitelmallisuus organisaatiotasolla, työyhteisöissä ja asiakastyössä
  2. Huolehdi, että strategian isot linjat näkyvät toimintasuunnitelmien käytännön toimenpiteissä ja että kaikki ovat sitoutuneet toimimaan suunnitelmallisesti.
  3. Varmista henkilöstön osallistuminen strategian tekoon.Yhteinen prosessi toimintasuunnitelman tekemisessä ja nuorten mukanaolo aina kun mahdollista.
  4. Hyvä suunnitelma auttaa toimimaan johdonmukaisesti, reagoimaan nopeammin toimintaympäristön sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin sekä mahdollistaa pitkäjänteisen ja tavoitteellisen nuorisotyön kehittämisen.
  5. Toimiva suunnitelma ei käytännön tasolla kahlitse toimintaa vaan antaa selkeät reunaehdot toiminnan joustavuudelle tilanteiden muuttuessa.