Planmässighet i det digitala ungdomsarbetet

mannen tar foto med sin telefon.

Planmässighet hjälper att göra det digitala ungdomsarbetet klarare och planmässig utveckling hjälper till att förankra saker i praktiken. Var kunde man börja, om man vill göra sitt eget arbete mer planmässigt?

Vi har publicerat en ny lista på tips för att utveckla planmässighet i det digitala ungdomsarbetet. Tipslistan ger dig råd och tips på hur man kan utveckla och planera arbetet och hur man kan göra de unga delaktiga. Listan har utarbetats i samarbete med SomeCamps deltagare under hösten 2020.

Minneslista över planmässighet i det digitala ungdomsarbetet:

  1. Kom ihåg planmässighet på organisationsnivån, i arbetsgemenskapen och i klientarbetet
  2. Se till att strategins större linjedragning syns i verksamhetsplanernas praktiska åtgärder och att alla har förbundit sig till att vara planmässiga.
  3. Se till att personalen deltar i utarbetandet av strategin. Se till att ha en gemensam process för utarbetandet av verksamhetsplanen och att de unga alltid kan delta i mån av möjlighet.
  4. En god plan gör det lättare att vara konsekvent, reagera snabbt på interna och externa ändringar i verksamhetsmiljön, samt möjliggör målinriktad utveckling av ungdomsarbetet på lång sikt.
  5. En fungerande plan är på det praktiska planet inte något som begränsar verksamheten, utan något som ger klara ramvillkor för flexibel verksamhet när situationen ändras.
Visa alla vinkar