Kuinka paljon verkkonuorisotyötä käsitellään nuorisoalan koulutuksessa? Minkälaisia osaamistarpeita opettajilla on?

Diaesityksessä on yhteenvetoa kyselyn tuloksista, jolla selvitettiin nuorisotyön opetushenkilökunnalta sitä, miten internetin nuorisotyöllinen hyödyntäminen näkyy nuorisotyön koulutuksessa. Entä millaista osaamista ja toisaalta osaamistarpeita heillä on aihepiiriin liittyen. Kyselyyn tuli 41 vastausta kaikkiaan 20:stä nuorisotyön eri oppilaitoksesta. Selvitys toteuttiin touko-kesäkuun vaihteessa 2013.

Nuorisotyön opettajien kyselyn yhteenvetoa 24.6.2013 from Verke class=”lazyload” data-src=”https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/9ElTqxTYWS43Y” loading=”lazy”