kirkon kasvatuksen päivät

Kirkon kasvatuksen päivät

Sijainti Paviljonki, Jyväskylä

9.–11.1.2024

Olemme mukana 9.–11.1. järjestettävillä Kirkon kasvatuksen päivillä seuraavilla ohjelmanumeroilla:

Lapsen ja nuoren oikeudet ja mahdollisuudet digitaalisissa ympäristöissä

Keskiviikko 10.1. klo 13–14.

Tervetuloa osallistumaan ajankohtaiseen työpajaamme, jossa syvennämme ymmärrystämme lasten ja nuorten oikeuksista ja mahdollisuuksista digitaalisissa ympäristöissä! Työpajassa tarkastellaan yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja nuorten oikeutta tietoon, jotka ovat oleellisia heidän kansalaisvaikuttamiselleen ja medialukutaidolleen, samalla kun käsittelemme myös yksityisyyden ja turvallisuuden tärkeyttä verkossa. Työpaja tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua, oppia ja jakaa tietoa ja näkemyksiä, sekä löytää keinoja, joilla voimme yhdessä tukeam nuorten aktiivista ja tasa-arvoista osallistumista digitaaliseen yhteiskuntaan. Työapajan sisältö pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen yleiskommentteihin. Työpajan vetäjinä Marcus Lundqvist (Verke) sekä Juha Kinanen (Lasten ja nuorten keskus ry.)

Digitaalisen aikakauden ympäristöhaasteet: Vihreämpää nuorisotyötä teknologian avulla.

keskiviikko 10.1. klo 16–17.

Haluatko nähdä teknologian ja ympäristön suhteen uudessa valossa? Tule mukaan selvittämään, miten voimme muuttaa teknologian käyttöämme ympäristöystävällisemmäksi. Työpajassa tarkastellaan konkreettisia esimerkkejä, kuten Netflixin katselun tai pikaviestittelyn hiilijalanjälkeä, ja pohditaan niiden merkitystä nuorisotyön kannalta. Työpaja antaa osallistujalle inspiraatiota ja konkreettisia ideoita siitä, miten voi tehdä omasta työstä ja nuorten elämästä hieman vihreämmän. Työpajaa vetämässä Marcus Lundqvist (Verke) sekä Jarno Alastalo, (Making People Happy).

Kirkon kasvatuksen päivät