Miten kontaktit nuoreen rakentuvat ja etenevät verkossa. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia verkkonuorisotyöhön liittyy?

Tämän tutkielman keskeisenä tavoitteena on tarkastella Netari-hankeessa työskentelevien verkkonuorisotyöntekijöiden käsityksiä nuorten kohtaamisesta ja tavoittamisesta nuorten suosimissa verkkoyhteisöissä. Aihetta lähestytään kolmen tutkimusongelman kautta. Tarkoituksena on selvittää, miten kontaktit nuoreen rakentuvat ja etenevät verkossa, minkälaisia ovat verkkonuorisotyöntekijöiden onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset sekä minkälaisia muita haasteita ja mahdollisuuksia verkkonuorisotyöhön liittyy. Laajempana työn teoreettisena kehyksenä on tarkasteltu nuorten mediaympäristöä sekä nuorisotyötä nuorisokasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan peilaten. Lisäksi on tehty katsaus nuorisotyöntekijöiden työn sisältöön.

Valkoisella pohjalla julkaisun tiedot ja otsikko Nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen verkkoyhteisöissä