Arvioi osaamistasi ja kehity itsearvioinnilla

Mies ottaa puhelimella kuvaa ulkona talvimaisemissa selkä kameraan päin.

Itsearvioinnin tavoitteena on auttaa sinua pohtimaan suhtautumistasi ja osaamistasi digitalisaatioon liittyen.

Verken itsearviointilomake sisältää seitsemän kohtaa, joissa sinua pyydetään ottamaan kantaa erilaisiin väittämiin ja arvioimaan digiosaamistasi sekä henkilökohtaisesta että nuorisotyön ammatillisesta näkökulmasta. Itsearvioinnin tarkoituksena ei ole testata todellista digiosaamistasi, vaan tarjota työkalu omien asenteiden ja osaamisen arvioimiseen ja kehittämiseen.

Parhaiten saat itsearvioinnista irti siten, että pohdit jokaista kohtaa rauhassa ensin itsesi ja oman työsi kannalta. Mieti vasta lopuksi, miten teema voi liittyä laajemmin työyhteisösi digitoiminnan kehittämiseen.

Lähetetyt vastaukset tallentuvat Verken järjestelmään anonyymisti, joten vastauksesi ei ole yksilöitävissä. Verke kerää vastauksia toiminnan kehittämistä varten.

Itsearviointitesti
Katso kaikki vinkit